allevogels


advertentieruimte

Lonchura leucogastroides

Java bronzemannetje - Lonchura leucogastroides - Java Munia

Deze kleine schoonheid komt, de naam zegt het al, vooral voor op Java. Ook op Sumatra en Lombok komt hij in het wild voor. Hij leeft daar in kleine en grote groepen en struint de graslanden af op zoek naar rijpe zaden.

In gevangenschap is het een actief klein vogeltje, dat u met zijn gescharrel op zoek naar eten beslist zal vermaken. Ook met andere soorten samen is het een vreedzame gast in de volière.

Het kweken gaat het best als u in een flink begroeide volière of ruime kooi heel veel gras als nestmateriaal aanbiedt. Beide ouders zorgen zeer goed voor de jongen, soms zijn het er wel 8. Het mannetje wil nog wel eens fel zijn nest verdedigen, dus zorg voor voldoende ruimte en nestkastjes als er meer paartjes broedrijp zijn.

Een goed tropenmengsel, aangevuld met extra gierst en graszaden voldoet prima als basisvoeding. Goed eivoer is voor de ouders voldoende om de jongen op groot te brengen.

Als u wilt kweken met deze vogel adviseren wij om ze niet samen te houden met direct verwante soorten, daar deze nogal makkelijk kruisen.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.