allevogels


advertentieruimte

Cacatua leadbeateri

Incakaketoe - Cacatua leadbeateri - Major Mitchell's Cockatoo

De Incakaketoe is afkomstig uit Zuid- en West Australië waar hij leeft in de drogere gebieden. Hij houdt zich vaak op in graanvelden en langs de oever van rivieren.

Als kweeekvogel is het geen makkelijke soort. De meeste vogels zijn pas rond hun 5e jaar geslachtsrijp. Mocht de vogel geslachtsrijp zijn, dan is het goed oppassen tijdens de periode waarin de man al broedrijp is en de pop nog niet. De man kan in deze periode namelijk de pop aanvallen wat soms tot het afbijten van de complete bovensnavel lijdt. Er zijn zelfs gevallen bekend dat het totaal fout is afgelopen en dat de pop het met de dood moest bekopen.

Mocht het koppel wel tot kweken overgaan dan zijn ongeveer 4 witte eieren te verwachten die in 22 dagen worden uitgebroed. De jongen blijven vervolgens nog 2 maanden in het nest.

Als voedsel dient naast een goed zaadmengsel ook een grote variatie aan groenten en fruit aangeboden te worden. Daarnaast is het aanbieden van bijvoorbeeld graszoden ook een gewenste aanvulling. Vooral in de kweekperiode is grote variatie erg belangrijk.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.