allevogels


advertentieruimte

Incagaai

Incagaai - Cyanocorax Yncas - Green Jay

Incagaaien komen voor in Noord- en in Zuid-Amerika. De Zuid-Amerikaanse vogels zijn vaak iets forser en hebben wat langere borstveren, waardoor de borst soms wat pluizg lijkt. Het zijn beide grote sterke vogels, variërend van 30 tot zo'n 36 cm.

De incagaai uit Noord-Amerika leeft in open bosgebieden en in struiken waar veel muskieten zitten, terwijl de Zuid-Amerikaanse versie in vochtige wouden leeft. Incagaaien zijn echte omnivoren, ze eten zowel zaden en bloemknoppen als grote spinnen, hagedissen, insecten en zelfs kleine zoogdieren.
Ze stropen in familieverband bomen af, vaak van boven naar beneden, op zoek naar iets eetbaars, maar ze foerageren ook wel op de grond. Daar keren ze de grond door met hun grote snavel heen en weer te zwaaien.

Incagaaien vertonen een opvallende broedzorg, de jongen van het vorige jaar helpen de ouders o.a. het territorium te verdedigen. Soms helpen de oudere jongen zelfs bij de nestbouw. De Noord-Amerikaanse incagaaien doen dit alleen met eenjarige jongen, na de broed worden die verdreven, de Zuid-Amerikaanse houden de jongen zelfs jaren bij zich.

De nesten worden gebouwd van takken en bekleed met lang gras en bladeren. Zowel man als pop bouwen het nest en ze broeden ook beide op de gemiddeld 4 eieren.
Na 17 dagen broeden komen de eieren uit, de jongen worden de eerste dagen gevoerd door de man, de pop blijft op het nest. Vaak helpen ook andere vogels uit de groep bij het voeren van de jongen zodra de pop het nest af gaat, meestal na 5 dagen.

Er is al meerdere malen gekweekt met deze fraaie grote jongens, op de show van de Speciaalclub Insecten- en Vruchtenetende Vogels zijn ze elk jaar wel present. Zo kunnen meer mensen meegenieten van deze prachtige vogels.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.