allevogels


advertentieruimte

anodorhynchus hyacinthinus

Hyacinth ara - Anodorhynchus hyacinthinus - Hyacinth macaw

De hyacinth ara is met zijn 90 tot 100 cm de grootste arasoort die we kennen. Zijn spanwijdte kan wel 1,30 meter bedragen. Hij heeft een kobaltblauwe kleur met rond zijn ogen en ondersnavel een gele ring van onbevederde huid.
De hyancinth ara leeft ten zuiden van de Amazone in Brazilië, maar komt ook voor in Bolivia en Paraguay.

De vogel broedt in holtes in hoge bomen of in grote nestkasten. Hierin worden 2 tot 3 eieren gelegd. De eieren worden gedurende een maand bebroed, waarna de jongen uitkomen. Hierna duurt het nog ruim 100 dagen voordat het jong het nest verlaat. Er staat "het jong" omdat hyacinth ara's meestal maar 1 jong per keer grootbrengen. Het tweede jong wordt namelijk niet gelijktijdig geboren en loopt daardoor een stukje achter. Het eerste jong eist dan met zijn gebedel al het voer op, waardoor het tweede jong van de honger omkomt.

De sterke snavel gebruikt deze ara voor het openen van palmnoten. Deze staan samen met diverse fruitsoorten, pitten en zaden op zijn menu. Zijn sterke snavel is zelfs in staat om kokosnoten en macadamianoten te kraken.

De hyacinth ara is een bedreigde soort die voorkomt op de CITES 1 lijst, dit wil zeggen dat de vogel niet zonder de juiste papieren gehouden mag worden. In het wild leven naar schatting nog tussen de 2500 en 5000 exemplaren

Sommigen verwarren de hyacinth ara nog wel eens met de Lears ara, het verschil is echter duidelijk te zien, daar de Lears ara een stuk kleiner is.

Andere minder bekende namen voor de vogel zijn: blauwe ara of Zuid-Amerikaanse ara.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.