allevogels


advertentieruimte

Columba palumbus
foto Jannie en Gosse Beijert

Houtduif - Columba palumbus - Wood Pigeon

De houtduif is een zeer veel voorkomende duif in Nederland. In de zomer een grote populatie die 's winters naar het zuiden trekt, in de winter net zoveel dieren, vaak zelf meer, uit het noorden en noordoosten die het hier prima vinden. De houtduif is een van de grootste duivensoorten, hij kan tot wel 45 cm groot worden. Het meest opvallende kenmerk is de witte vlek aan de zijkanten van de hals. Verder heeft hij een in verhouding erg kleine kop. Hierdoor en door zijn formaat is hij vrij gemakkelijk te onderscheiden van andere duivensoorten.

Van oorsprong leefden houtduiven vooral in bosgebieden, de laatste eeuwen ook rond landbouwgronden maar de laatste decennia ook steeds vaker in steden. Het voeren door vogelminnende mensen, het afval maar ook de vaak uitheemse beplanting in tuinen en parken speelt daarbij een rol. Er is gewoon steeds vaker gemakkelijk aan voedsel te komen in de steden. Zaden en vruchten die vroeger niet voorkwamen, zijn nu beschikbaar in grote hoeveelheden, ruim voldoende voor de houtduiven om zich te handhaven en zelfs uit te breiden.

De houtduif is te omschrijven als een bonk spieren met vleugels, een houtduif is dan ook een zeer goede en behendige vlieger. Dat behendige heeft hij ook wel nodig, want juist die grote hoeveelheid spieren maakt hem een zeer gezonde en voedzame prooi voor roofvogels. Buizerds en haviken weten dat en er vallen jaarlijks dan ook veel, vooral jonge houtduiven ten prooi aan deze rovers. Ook hier geldt echter, een gezonde populatie kan prima overleven en vaart er zelf wel bij als hij "in toom gehouden"wordt" door predatoren.

Het voedsel van houtduiven bestaat voor een groot deel uit granen en zaden. Daarnaast worden bloemknoppen, groenten, kruiden en fruit gegeten. Bijna al het voedsel wordt op de grond verzameld, alleen de bloemknoppen eten ze direct uit bomen en struiken.

De broedtijd begint met een periode van indrukwekkend baltsgedrag. Dit bestaat uit koeren, buigen naar elkaar en in de vlucht haast uitsloverig gefladder.
Zoals veel duivensoorten, brengen houtduiven normaliter twee nesten per jaar groot, beide bestaand uit 2 eieren. Als een nest verstoord wordt, beginnen ze rustig opnieuw, die twee nesten "moeten" er komen, lijkt wel.

Het nest wordt gemaakt in een boom, vaak op een op het oog onmogelijke plek. Ze zijn echter zo volhardend dat het bouwen toch resultaat oplevert. Van takken en takjes wordt een flink komvormig plateau gemaakt, waar de duivin haar eitjes in legt. De vogels broeden om beurten, de duivin doet vaak de nachtdienst.
De eieren komen na 15 dagen broeden uit en beide oudervogels voeren de eerste dagen enkel de zogenaamde duivenmelk. Dit is een vloeibare zeer eiwitrijke voeding die de duiven zelf aanmaken in hun krop. Na een dag of 6 stopt de aanmaak van die melk en schakelen de duiven over op voorgeweekte zaden voor de jongen. De jongen groeien snel, vaak vliegen ze al na 25 dagen uit.

De kropmelk vervangt de bij veel andere vogelsoorten noodzakelijk dierlijke eiwitten. Het aanbod daarvan (vooral insecten) is vaak de trigger voor het broeden van vogels. Omdat duiven zelf dat zo belangrijke voedsel kunnen maken, kunnen zij in elke tijd van het jaar broeden. Houtduiven broeden dan ook niet vaak in het voorjaar maar in augustus, als er veel zaden en granen voorhanden zijn.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.