allevogels


advertentieruimte

Eunymphicus cornutus

Hoornparkiet - Eunymphicus cornutus - Horned Parakeet

De hoornparkiet is een vrij zeldzame vogel, hij komt alleen voor op Nieuw-Caledonië en een paar omliggende eilanden. Hij leeft in dichte vochtige bossen en is ondanks zijn felle kleuren lastig te vinden tussen de bladeren. Hoornparkieten zijn verwant aan kakariki's, het zijn ook net zo behendige klimmers èn lopers. Naast de nominaatvorm bestaat er nog een ondersoort, de Uvea hoornparkiet (Eunymphicus cornutus uvaeensis). Het voornaamste verschil tussen deze en de nominaat is dat de Uvea minder rood bezit.

De hoornparkiet is ongeveer 33 cm lang en man en pop lijken sprekend op elkaar. De man heeft wel, net als bij kakariki's, een wat forsere snavel en ook is de kuif wat langer. Jonge vogels hebben een hoornkleurige snavel, deze wordt geleidelijk zwart vanaf dat ze 9 maanden oud zijn.

Hoornparkieten leven in koppels, vaak met de jongen een jaar bij zich. Het zijn zeer actieve vogels, ze bewegen bijna constant. Daarvoor hebben ze veel energie nodig en ze moeten dan ook vaak en veel eten. Ze eten overwegend fruit, bloemen en bloemknoppen, nectar en wat zaden. Ook op de grond wordt veel naar voedsel gezocht, afgevallen bessen en uiteraard zaden. Heel af en toe eten ze wat insecten en ze nemen opvallend vaak steentjes en ander bodemmateriaal op. Vermoedelijk vullen ze hiermee de mineralen aan die ze nodig hebben naast het fruitdieet.

Als een koppel gevormd is en het broedseizoen begint, begint ook de balts, een bijzonder gezicht bij deze vogels. Zowel man als pop maken diepe buigingen naar elkaar, waarbij ze de fraaie kuif elke keer helemaal uitrollen. Dit baltsgedrag kan dagen aanhouden voor er tot paren wordt besloten.

Als nest wordt een geschikte holte in een boom gezocht, hoornparkieten zijn niet echt sterk in zelf een hol maken. Als echte holenbroeders leggen de poppen witte eieren, een schutkleur is dan niet nodig. De pop broedt alleen, ongeveer 3 weken, de man voert haar dan op het nest. Als de jongen geboren zijn, voeren beide ouders ze. Als de pop voedsel zoekt, blijft de man bij de nestingang. Na 6 weken kruipen de jonge vogels het nesthol uit en beginnen ze aan hun leven in de grote buitenwereld. Met twee weken zijn ze op zich zelfstandig, maar ze blijven vaak erg lang bij de ouders.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.