allevogels


advertentieruimte

ook een website?

www.websitewf.nl

Acridotheres tristis

Herdermaina - Acridotheres tristis - Common Myna

De herdermaina is een spreeuwachtige die zijn oorsprong heeft in het zuiden van Azië, van Iran tot in China. Het is een sociale vogel maar met een zeer sterke territoriumdrift in de broedtijd. Hij leeft in open gebieden met weinig grondvegetatie. In het wild is uit onderzoek gebleken dat een broedend koppel een territorium opeist van wel 0,8 hectare. Alle (vooral) mannelijke maar enigszins verwante vogels worden uit zo'n groot gebied verdreven.

Door opzettelijke introductie door de mens en door natuurlijke expansie komt de vogel inmiddels voor in verschillende werelddelen, van Australië en Nieuw-Zeeland tot in Afrika en zelfs Noord-Amerika. Hij past zich bijzonder goed aan en wordt in Australië inmiddels beschouwd als een bedreiging voor de natuurlijke spreeuwenstand (invasief wordt dat genoemd). Het aanpassingvermogen van deze vogel is zo groot dat hij het ook uitstekend doet in de omgeving van de mens, vaak zelfs nog beter dan in onbewoonde gebieden. Zelfs in grote steden is hij volledig ingeburgerd. In veel steden in Australië is het de meest voorkomende vogelsoort in en om parken en tuinen. Een niet erg sympathieke bijnaam is daar "The Most Important Pest/Problem of Australia".
De herdermaina kan overleven en voor nageslacht zorgen in gebieden met een gemiddelde temperatuur tussen de 33 en -1 graden.

Herdermaina's zijn ook meesters in het imiteren van vogelgeluiden en ook de menselijke stem kunnen ze soms verbazend goed nadoen. Daarnaast nemen ze ook gedrag van andere soorten over, een voorbeeld is het het zogenaamde ossenpikken. Waar de Java-mayna de rol had runderen en buffels vrij van insecten en parasieten te houden, heeft de herdermaina deze rol grotendeels overgenomen. De Nederlandse naam herder komt ook voort uit deze "functie".

Zoals veel spreeuwachtige is ook de herdermaina een echte omnivoor waarbij het hoofdvoedsel bestaat uit insecten en vruchten. Sprinkhanen zijn veruit favoriet, de geslachtsnaam Acridotheres betekent letterlijk sprinkhaanjager. Druiven-, pruimen- en bessentelers zijn niet echt blij met deze maina's, in grote groepen roven ze binnen een paar uur een oogstrijp veld leeg.

Buiten de broedtijd (die varieert naar gelang de leefomstandigheden) leeft de herdermaina in flinke groepen, maar hij is beslist monogaam. Elk jaar broedt hetzelfde koppel het liefst op dezelfde plaats. Dit levert een indrukwekkend schouwspel op, vergelijkbaar met "onze" spreeuwen die zich verzamelen voor de trek. Alsof ze afscheid nemen, vliegen de maina's in grote zwermen nog enkele dagen rondjes, als op commando verspreiden alle vogels zich op dezelfde dag om naar hun broedgebied te gaan. Jonge vogels moeten dan vaak zeer lange afstanden afleggen om een eigen territorium te bemachtigen.

Eenmaal terug op hun "eigen plekje" zoeken de broedkoppels een hol in een boom of in rotsen, of in de steden in of aan een hoog gebouw. Ze gebruiken vaak twee nestholtes, een om in te broeden en een waar de vogel die op dat moment niet broedt in slaapt. Beide nesten worden zeer fel verdedigd. De nestholte wordt bekleed met grassen en bladeren en de pop legt gemiddeld 5 eieren. Een enkele keer wordt er een ei bijgelegd door de Indische koel (Eudynamys scolopaceus), een koekoeksoort die in Azië leeft.
De eieren worden om beurten door man en pop bebroed, afhankelijk van de omgevingstemperatuur tussen de 13 en 18 dagen. Als de jongen 3 weken oud zijn verlaten ze het nest, de eerste week superscherp bewaakt door de ouders, omdat ze dan nog niet echt goed kunnen vliegen. De jongen worden gevoerd met insecten, eieren van andere soorten en met jonge vogels die uit nesten van kleinere vogels geroofd worden. Soms stelen de maina's zelf eieren of jongen van soorten die veel groter zijn dan zijzelf.

Onze conclusie: prachtige vogels maar beslist geen lieverdjes om bij andere vogels te houden.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.