allevogels


advertentieruimte

Heilige Ibis - Threskiornis aethiopicus - Sacred Ibis

De heilige ibis is weer zo'n soort waar de geleerden het niet allemaal eens zijn over welke nou de nominaat is. Sommigen houden het op Threskiornis aethiopicus, anderen op Threskiornis bernieri. De eerstgenoemde kent geen ondersoorten en komt voor in Centraal-Afrika, de bernieri leeft op Madagaskar en heeft één ondersoort, de Threskiornis bernieri abbotti.
Daarnaast zijn er nog soorten cq ondersoorten Threskiornis melanocephalus, Threskiornis moluccus moluccus, Threskiornis moluccus strictipennis en de Threskiornis moluccus pygmaeus die alle in Azië leven.
De naam heeft deze ibis gekregen omdat in de Griekse mythologie deze vogel symbool stond voor een van hun goden.

Heilige ibissen zijn forse vogels, ze kunnen wel 90 cm lang worden en 70 cm hoog. Er is geen (voor de mens) zichtbaar verschil tussen mannetjes en vrouwtjes.
Ze komen voor in verschillende landen ten zuiden van de Sahara, overal waar het vochtig genoeg is voor ze. Ze houden zich namelijk altijd op in de buurt van water, waar ze hun voedsel zoeken op vochtige oevers, grasvlaktes en in mangrovebossen en moerassen. Ze leven altijd in grote groepen

Dat voedsel bestaat voor het grootste deel uit forse insecten als sprinkhanen, krekels en waterkevers. Ze eten ook allerlei schaal- en schelpdieren, kikkers, reptielen en zelfs kleine knaagdieren en vogels. Ze stelen ook eieren van pelikanen en krokodillen en tot slot lusten ze ook grove zaden, nogal gemakkelijke eters dus wat de keuze betreft.

Omdat deze ibissen verspreid over heel Afrika leven, vertonen veel populaties behoorlijk trekgedrag. Ze trekken mee met de regenzones, in het bijzonder als ze willen broeden en er veel voedsel voor de jongen moet zijn. Groepen die ten noorden van de evenaar leven, trekken noordwaarts, de groepen die zo'n beetje op de evenaar leven trekken niet of nauwelijks en de zuidelijk levende groepen trekken naar het zuiden.

Ze slapen in groepen in bomen en struiken en ook broeden doen dicht bij elkaar. Er zijn groepen waargenomen van meer dan tweeduizend exemplaren in de broedtijd.
In grote bomen bouwen meerdere koppels van forse takken een nest, althans, de vrouwtjes bouwen, de mannen bewaken en brengen bouwmateriaal. Vaak broeden ze samen met reigersoorten.
Een legsel bestaat uit 2 tot 5 eieren en beide ouders broeden en voeren daarna de jongen. De kuikens duwen hun hele kop in de bek van de ouders en halen zo voorverteerd voedsel uit de krop.
Om nog onbekende redenen is het sterftecijfer onder de jongen in het nest hoog, bijna altijd vliegt er slechts éé jong uit.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.