allevogels


advertentieruimte

Branta sandvicensis

Hawaiigans - Branta sandvicensis - Nene or Hawaiian Goose

De Hawaiigans is voor het eerst beschreven door de Ierse ornitholoog Nicholas Aylward Vigors, in 1834. Hij ontdekte de vogel op de Hawaiaanse eilanden. Vier eilanden, Hawaii, Maui, Molokaii, and Kauaii, vormen ook meteen het totale leefgebied van deze soort.
De naam sandvicensis is afkomstig van de Sandwich Islands, de oude naam van de Hawaiaanse eilanden.

Hawaiiganzen zijn bijna zeker nakomelingen van Canadese ganzen die een half miljoen jaar geleden op Hawaii leefden. Nadat "de Canadezen" verder naar het noorden trokken, is uit achterblijvers deze aparte soort ontstaan.
Het zijn middelgrote ganzen, ze worden rond de 45 cm groot, waarbij de mannetjes iets forser en zwaarder zijn dan de vrouwtjes.
De onderkant van de voeten van deze gans zijn sterk geribbeld, helemaal aangepast aan het vaak ruige terrein in hun habitat. Ze kunnen op rotsen, zand, (lava)gruis en keien prima uit de voeten.

Het voedsel bestaat volledig uit plantaardig materiaal, ze eten grassen, bladeren, knoppen, zaden, bessen en kruiden. Ze eten nauwelijks in het water, het zijn echte landdieren.

In het broedseizoen, dat ruim een half jaar kan duren, bouwen de vrouwtjes een nest op de grond en per legsel zijn er gemiddeld 4 eieren. Zij broedt ze zelf in 30 dagen uit, de man fungeert alleen als bewaker. Dat bewaker kunnen we gerust letterlijk nemen, hij verliest zijn partner praktisch niet uit het oog, gedurende het broeden van zijn ega kan hij zomaar 30% van zijn gewicht kwijtraken.
De jonge hawaiiganzen zijn nestvlieders en kunnen al direct ook zelf eten. Ze blijven vaak een half jaar bij de ouders tot ze zelf partners moeten zoeken.

Door ziektes en roofdieren was deze fraaie gans in de jaren 50 van de vorige eeuw bijna uitgestorven. Dankzij inbreng van door liefhebbers gekweekte exemplaren is de populatie nu weer redelijk stabiel. Er wordt geschat dat er weer ruim 3000 exemplaren in het wild lopen.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.