allevogels


advertentieruimte

Limosa limosa

Grutto - Limosa limosa - Black-tailed Gotwit

De grutto is een van de bekendste vogels van Nederland, iedereen kent wel zijn opvallende roep die lijkt op zijn naam. De grutto is een echte weidevogel die behoort tot de groep der steltlopers. Je komt hem vaak tegen in weilanden en in veengebieden en wadend door ondiepe plassen. De grutto is in ons land een zomergast, die in het najaar wegtrekt naar Afrika en Azië, om vervolgens het volgende voorjaar weer terug te komen. Grutto's kunnen tot wel 15 jaar oud worden.

Uiteraard zijn er uitzonderingen op de leeftijd van deze vogels. In 2011 is in de omgeving van Krommenie een geringde grutto gevonden die de leeftijd van bijna 30 jaar had bereikt

Het voedsel van deze vogel bestaat in de zomermaanden uit slakken, insecten en (regen)wormen, maar hij is ook dol op de larven van bijvoorbeel de de langpootmug. Deze emelten, zoals deze larven worden genoemd, worden veel in weilanden gevonden. In de wintermaanden, als de grutto's zijn weggetrokken naar hun overwinteringsgebied, wordt gedeeltelijk overgeschakeld op zaden zoals bijvoorbeeld rijst.

Broeden doet de grutto hoofdzakelijk in de natte venen en in weilanden. Het nest wordt bij voorkeur gemaakt in hoog gras van grashalmen en stengels. Er worden per legsel gemiddeld 4 eieren gelegd die gedurende 24 tot 25 dagen worden bebroed. Na het uitkomen verlaten de jongen redelijk snel lopend het ouderlijk nest.

Nederland wordt gezien als het broedland bij uitstek voor de grutto, echter door de mechanisatie van het maaien, worden in het voorjaar veel eieren vernield. Tevens worden veel jonge vogels, die zich schuil houden in het hoge gras, gedood door de maaimachines. De laatste jaren wordt er echter hard gewerkt om de populatie weer omhoog te krijgen, door bepaalde gebieden te beschermen en later te beginnen met maaien van het gras.

De grutto kent naast de nominaatvorm nog 1 ondersoort en wel de op IJsland voorkomende "IJslandse grutto" (Limosa limosa islandica). Deze soort komt in de wintermaanden naar ons land toe om hier te overwinteren (op de fotopagina is op de tweede foto deze ondersoort te zien).

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.