allevogels


advertentieruimte

Coracopsis vasa vasa

Grote vasapapegaai - Coracopsis vasa vasa - Greater Vasa Parrot

De grote vasapapegaai komt alleen voor op Madagaskar en de Comoren. Hij is op meerdere manieren geheel anders dan andere papegaaien, zo is hij alleen al niet felgekleurd maar overwegend zwartgrijs.
Er bestaat ook een kleine vasapapegaai en de grote is weer te verdelen in 3 ondersoorten:

  • Grote vasapapegaai, de Coracopsis vasa vasa
  • Comoren vasapapegaai, de Coracopsis vasa comorensis
  • en de Westelijke vasapapegaai, de Coracopsis vasa drouhardi, deze heeft meer bruin in de veren.
De grote vasa is ook van deze 3 de grootste, hij is rond de 50 cm groot, de andere 2 zijn rond de 45 cm groot. Er is (voor de mens) geen uiterlijk verschil tussen man en pop zichtbaar.

Vasapapegaaien leven aan de randen van dichte wouden en slapen in grote groepen in een of meer bomen. Ze komen ook regelmatig op open terrein om voedsel te zoeken. Ze doen ook dat laatste vaak in grote groepen. Op het menu staan vooral zaden, noten en bessen. Ze eten ook bloemen en bloemknoppen en af en toe insecten.

In gevangenschap kunt u ze naast zaden dus allerlei soorten groenten en fruit aanbieden en regelmatig wat dierlijk voer, bijvoorbeeld moriowormen. Als ze deze laatste niet kennen en daarom niet eten, kunt u er wat stukmaken en door het voer mengen. De dierlijke eiwitten vormen een nuttige aanvulling.

Als het broedseizoen aanvangt, verandert vooral de pop nogal merkwaardig van uiterlijk. Ze verliest de veren op haar kop en de normaal grijze huid daar wordt oranjegeel. In een groep blijkt rond het broeden een stevige hiërarchie te heersen, de sterkste en meest dominante pop broedt eerst, pas als blijkt dat er voldoende voedsel is voor meer, mogen de andere poppen ook.

Poppen zoeken of maken een geschikte nestholte, die ze fel verdedigen tegen andere poppen. Mannetjes echter mogen overal gewoon bij komen. De pop paart namelijk met meerdere mannetjes, om zo een gevarieerd en gezond legsel te produceren.
Om mannetjes te lokken, maakt een broedse pop een hele serie geluiden die door veel mensen zelfs zingen genoemd wordt. De mannetjes kiezen de op dat moment meest opvallende pop om te paren.

Ook dat paren is heel anders dan bij andere papegaaien. Het mannetje heeft in de broedtijd twee vergrote organen die normaal klein en inwendig zijn en die sterk lijken op de zaadballen bij zoogdieren. Met een heuse penis brengt hij het zaad uit één zo'n orgaan gelijk bij de pop in. Als hij nog een pop kan treden, komen de zaadcellen uit de andere "zaadbal". Paringen bij vasapapegaaien duren niet zelden 20 minuten of langer.

Na diverse paringen met dus meerdere partners legt de pop gewoonlijk 4 witte eieren. Dan alweer iets zeer opmerkelijks bij vasapapegaaien; deze eieren komen al na 17 dagen broeden uit. Voor zulke grote papegaaien is dit uitzonderlijk snel. De pop zorgt volledig voor het broeden en de jongen, de man komt niet in de nestholte. Wel laat de pop zich voeren door de man (of mannen) die haar buiten het nest voedsel aanbieden.

De pop voert haar jongen vaak en zeer efficiënt, ze spuit als het ware de voeding in de keel van de jongen. De jongen hebben de eerste weken speciale verharde plekjes in hun bek, waardoor ze als een reflex reageren op het ingespoten voedsel en dit doorslikken.
Door het vele voeren èn de hoge kwaliteit van het voedsel, groeien de jongen ook onwaarschijnlijk snel. Ter vergelijking; jonge grasparkieten vliegen uit rond de 40e dag, grijze roodstaartjongen rond de 85e dag, jonge vasa's al met 45 dagen.

Vasapapegaaien zijn geslachtsrijp als ze ongeveer 5 jaar oud zijn. In het wild kunnen ze 50 jaar oud worden, in gevangenschap soms nog ouder.

Ondanks het ontbreken van de spectaculaire kleuren die we van papegaaien in het algemeen gewoon zijn, is de vasapapegaai toch een zeer bijzondere vogel. In een grote vlucht zijn het bovendien gezellig en speelse vogels.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.