allevogels


advertentieruimte

Turdus viscivorus

Grote lijster - Turdus viscivorus - Mistle Thrush

De grote lijster is de grootste soort in het geslacht Turdus. Deze vogels zijn echte kosmopolieten, er zijn 79 soorten lijsters beschreven, waarvan er 6 ook in Nederland voorkomen, te weten:

  • Beflijster (Turdus torquatus)
  • Grote lijster (Turdus viscivorus)
  • Koperwiek (Turdus iliacus)
  • Kramsvogel (Turdus pilaris)
  • Merel (Turdus merula)
  • Zanglijster (Turdus philomelos)

De grote lijster is rond de 26 cm groot en valt vooral op door zijn gevlekte lichte borst en buik. Buiten de broedtijd leeft hij in groepjes, in de broedtijd als koppel met een flink territorium wat vooral de man erg fel kan verdedigen.

De zang van de grote lijster wijkt vooral af van die van de zanglijster door veel minder variatie. Het lijkt iets op merelzang maar met veel minder lange uithalen. De alarmroep wordt wel vergeleken met het geluid van een scheidsrechtersfluitje. De grote lijster lijkt een voorkeur te hebben voor regenachtig weer als het om zingen gaat, juist op die momenten zingt hij het meest.

Het meest geschikte leefgebied bestaat uit hoge bomen met grasland in de buurt. Veel van zijn voedsel zoekt deze lijster op de grond, hij eet allerlei wormen, slakken en insecten(larven), maar ook bessen en ander fruit. Speciaal de vruchten van de maretak (Viscum album) hebben zijn voorkeur. Hiervan eet hij alleen het vruchtvlees, de zaden zelf zijn giftig, die laat hij dan ook liggen. Omdat lijsters hun voedsel vaak in bomen oppeuzelen, en de zaden dus na het eten laten vallen, krijgen de zaden zo weer kans om uit te groeien tot een nieuwe plant.
In de winter kan een enkele grote lijster een hele rij bessenstruiken als zijn eigendom beschouwen, geen enkele concurrent mag dan komen mee-eten.

Het nest wordt gebouwd in een boom of struik en bestaat uit een kommetje van fijn plantaardig materiaal. Een legsel bestaat gemiddeld uit 4 eieren en in een goed seizoen zijn er twee rondes. De eieren zijn zachtgroen met bruine stipjes en worden door vooral de pop in 13 dagen uitgebroed. Het voeren van de jongen doen de beide ouders wel samen, enorme hoeveelheden vooral regenwormen worden dan aangevoerd. De jongen vliegen uit als ze krap 3 weken oud zijn.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.