allevogels


advertentieruimte

ook een website?

www.websitewf.nl

grote kiskadie Pitangus sulphuratus
foto Ton Koek

Grote kiskadie - Pitangus sulphuratus - Great Kiskadee

De grote kiskadie is een insectenetende (sub)tropische zangvogel uit de familie van de tirannen. De roep is een luid grietjebie en dit geeft de vogel zijn naam in verschillende talen. Het is een vogels van 22 cm groot met een forse, stevige snavel. Hij komt voor in het noorden van Zuid-Amerika, in Brazilië is het zelfs een veelvoorkomende soort.

Er is geen uiterlijk verschil waarneembaar tussen man en pop. Beide vogels hebben wel een grappige verrassing te laten zien. Als ze opgewonden zijn, zetten ze de veren op de kop wijd uiteen, dan wordt daar een fraaie feloranje streep zichtbaar. Vermoed wordt, dat dit behalve om te pronken, ook dient om vijanden in de war te maken.

De grote kiskadie wordt ook wel zwavelgele tiran genoemd. Wat voedsel betreft past zeker dat laatste deel prima bij deze vogel. Hij eet zo'n beetje alles wat hij te pakken krijgt. Hij vangt insecten in de vlucht, hij eet fruit, visjes, kleine reptielen, knaagdieren en amfibieën maar ook plundert hij nesten van andere vogelsoorten als er jongen zijn. Grotere prooien slaat hij eerst een aantal keren tegen een tak of steen. Geen lieverdje dus.

Als nest maken deze kiskadie's een grote bol van allerhande plantaardig materiaal. Meestal is zo'n nest goed verborgen in dicht doorndragend struikgewas. Een kleine ingang aan de zijkant biedt toegang.
Man en pop maken samen het nest, verdedigen dit ook samen en ze voeden beide de jongen op. Alleen de pop broedt de 3 tot 5 eieren uit, gemiddeld 14 dagen.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.