allevogels


advertentieruimte

 Motacilla cinerea - Grey Wagtail

Grote Gele Kwikstaart - Motacilla cinerea - Grey Wagtail

De grote gele kwikstaart is een prachtige zangvogel uit de familie der kwikstaarten en piepers (Motacillidae). Tot die familie behoren ook de "gewone" gele kwikstaart, de witte kwikstaart en de piepers van het geslacht Anthus. De 3 soorten kwikstaarten danken hun Nederlandse naam aan de constant opwippende staart, hoewel de betekenis van het woord kwik in deze niet echt duidelijk terug te vinden is. Mogelijk is het een verbastering van het Engelse woord quick (snel).

Van de grote gele kwikstaart zijn 6 ondersoorten beschreven, waarvan de nominaatvorm cinerea cinerea het meest voorkomt in Europa. Maar dan ook wel in heel Europa, van Scandinavië tot aan Noord-Afrika.
De Motacilla cinerea melanope Leeft in Azië, van het hoge noorden tot in China.
Motacilla cinerea robusta leeft ook in Azië maar een stuk zuidelijker, tot in Nieuw Guinea.
Motacilla cinerea patriciae komt voor op de Azoren, een eilandengroep ten westen van Afrika.
De ondersoort Motacilla cinerea schmitzi die alleen voorkomt op Madeira en tot slot de Motacilla cinerea canariensis, die de naam deed al iets vermoeden; leeft op de Canarisch eielanden.

Van oorsprong leeft de grote gele kwikstaart in de buurt van stromend water in en om bossen, maar tegenwoordig komt hij ook veel voor op en rond landbouwgebieden waar de irrigatie via sloten en kanalen goed geregeld is. In Brabant is het door de inspanningen van veel liefhebbers zelfs een veel voorkomende vogel geworden.
Het leven van deze kwikstaart speelt zich voor een groot deel af op de zanderige oevers en in vochtige graslanden.

Daar vindt hij ook zijn eten, dat voor bijna 100% uit dierlijk voedsel bestaat. Allerlei (water)insecten en hun larven, wormen, spinnen en rupsen worden gegeten. Bijna alles vangt de grote gele kwikstaart op de grond en in ondiep water, in de vlucht worden alleen soms libelles gepakt.
Het al of niet voorkomen van de grote gele kwikstaart wordt wel gezien als peilmethode om te zien of een water gezond leven bevat. Waar kwikstaarten broeden, is voldoende voedsel en is de waterkwaliteit dus in orde.

Dat broeden doet deze kwik als holenbroeder in allerlei natuurlijke en kunstmatig aangelegde openingen. In stukjes steile oever wordt maar al te graag een verlaten nest van andere dieren gebruikt, maar met een simpel gat door een ontbrekende steen in een sluismuur is hij ook tevreden. Een losgeraakte boomwortel levert soms zelfs al een prima plekje op. De holte wordt bekleed met fijne takjes, grassen en mos tot een mooi rond nestkommetje ontstaan is.
De pop legt meestal 4 of 5 witte eitjes, ze begint pas met broeden na het 4e of 5e ei, zodat na 13 dagen broeden de jongen tegelijk uitkomen. Beide ouders voeren de jongen erg veel, zodat ze erg snel groeien. Al als ze 13 dagen oud zijn, vliegen ze uit. Bij voldoende voedselaanbod brengen grote gele kwikstaarten vaak 3 legsels per jaar groot.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.