allevogels


advertentieruimte

Dendrocopos major

Grote Bonte Specht - Dendrocopos major - Great Spotted Woodpecker

De grote bonte specht is een van de 225 soorten uit de familie spechten (Picidae). De familie is verdeeld in de draaihalzen, dwergspechten en echte spechten. Er zijn maar liefst 29 ondersoorten van de grote bonte beschreven. Het leefgebied omvat Europa en een groot deel van het noorden van Azië. De meeste grote bonte spechten zijn standvogels, alleen de groepen die heel noordelijk leven, trekken in de winter wat naar het zuiden.

Ondank de naam is de grote bonte eigenlijk niet echt groot, gemiddeld 24 cm en zelfs met de fraaie kleuren is de grote bonte specht vaak erg lastig te vinden, hij weet zich vaak prima te verstoppen in de toppen van de bomen. Alleen het geluid verraadt hem, het meest bekend is deze specht namelijk door zijn geroffel op liefst oude holle bomen. Het geluid klinkt zeer ver en is bedoeld om aan soortgenoten te laten weten dat een bepaalde plek bezet is.

Spechten behoren tot de oudst bekende vogels, al in de ijstijd leefden ze in Europa. Het verschil tussen man en pop is te zien aan de achterkant van de kop. Alleen de volwassen mannetjes hebben daar een rood "petje", poppen en jongen missen dit.

Het menu van de grote bonte specht is zeer gevarieerd. Hij eet insecten, larven van verschillende keversoorten, fruit, noten, vogeleieren, jonge vogeltjes en zelfs muizen. De insecten zoekt hij tussen de schors, door er op te tikken en te peuteren weet hij de vaak goed verscholen larven te vinden en zo zelfs in de winter zijn kostje bij elkaar te scharrelen.

Onze spechten maken hun eigen nestholte, meestal in een boom waarvan de harde kern is aangetast door ziekte of parasieten. Hoe de vogels dit vooraf weten is nog nooit duidelijk geworden, eenn theorie is dat deze bomen een ander geluid maken als er op gehakt wordt.
Ze hakken eerst een stuk tunnel horizontaal maar gaan dan met een haakse bocht naar beneden. Het nest is meestal rond de 25 cm diep en van binnen verbazend glad afgewerkt. Alleen op de bodem laten ze wat houtsnippers liggen waar de pop de eieren in legt. Een legsel kan bestaan uit wel 7 eieren. De vogels bebroeden deze om beurten en na 15 dagen komen ze uit. De jongen kruipen al heel snel naar de nestopening om zo als eerste gevoerd te worden. Mogelijk vanwege het zeer hoge gehalte aan dierlijk voedsel groeien de jongen erg snel en ze vliegen uit als ze krap 3 weken oud zijn.

Spechten gebruiken elk nest slechts één seizoen, waarmee het fabeltje dat de halsbandparkiet een nesthol-concurrent zou zijn, meteen de wereld uit kan. Halsbanden broeden alleen in verlaten nesten van eerdere seizoenen, bezette nesten worden zeer fel verdedigd door de spechten.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.