allevogels


advertentieruimte

Tringa nebularia

Groenpootruiter - Tringa nebularia - Common Greenshank

De groenpootruiter is een van de 93 soorten binnen de familie strandlopers en snippen (Scolopacidae). Deze forse vogel is voor het eerst wetenschappelijk beschreven in 1767 door de Noorse botanist Johan Ernst Gunnerus. Hij werkte samen met grote ornithologen en andere wetenschappers, waaronder Linnaeus.
De naam Tringa nebularia betekent vrij vertaald wolkachtig gevlekte Witgat. Er is dan ook een vrij nauwe verwantschap met de tureluur en de witgat.

Groenpootruiters leven buiten hun broedseizoen vaak aan de kust, op stranden en slikken maar ook rond andere ondiepe wateren worden ze waargenomen. Ze lopen slechts heel kleine stukje het water in om daar voedsel te zoeken, hun leefgebied beperkt zich voornamelijk tot de oeverranden.
Dat voedsel bestaat uit insecten en andere ongewervelde diertjes, salamanders en visjes. Meestal wordt de prooi met een ferme stoot van de snavel van de bodem gevist, maar deze ruiters rennen gerust ook achter een wegvluchtende prooi aan om deze alsnog te vangen.

Broeden doen groenpootruiters in moerasgebieden in het noorden van Europa en Azië. In de vroege herfst trekken ze o.a. via Nederland naar Zuid-Europa en Afrika. Ze blijven vaak weken rondhangen als er voldoende voedsel te vinden is in de gebieden waar ze langskomen op de trek. Alleen in het noorden van Groot-Brittannië leeft een grote populatie die niet wegtrekt.

Als nest maken deze steltlopers een simpel kuiltje dat ze met bladeren bekleden. Ze gebruiken vaak heidevelden om daar onzichtbaar te kunnen broeden. De pop legt 4 eieren, meestal in mei of juni. De pop broedt alleen en na 25 dagen komen de eieren uit. De kuikens drogen op en kunnen dan meteen lopen. Beide ouders brengen ze dan voedsel en beschermen ze.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.