allevogels


advertentieruimte

ook een website?

www.websitewf.nl

Tauraco persa

Groene Toerako - Tauraco persa - Guinea or Green Turaco

De familie toerako's (Musophagidae) omvat 23 soorten, een paar soorten worden ook wel loeries of bananeneters genoemd. Onze groene toerako is ook bekend onder de naam Guinea toerako en is een forse vogel van ruim 45 cm groot. Mannetjes zijn vaak wat groter dan vrouwtjes. Ze komen voor in dichte wouden in verschillende West-Afrikaanse landen. Het zijn ook echte bosbewoners, hoewel ze prima kunnen vliegen, zijn de poten speciaal aangepast aan het verblijf op grillige takken. De achterste teen, de "duim", kunnen ze draaien zodat de tenen samen als een klem werken in welke houding dan ook.

De groene toerako werd in 1758 door Linnaeus beschreven in zijn werk over de indeling der soorten. De vogel was gezien in Ghana en kreeg de naam Cuculus Persa. Later is de groep toerako's uit het geslacht der koekoeken (Cuculus) verplaats naar een eigen familie. De geslachtsnaam veranderde, de soortnaam bleef persa.
Na een aantal wijzigingen worden er nu 3 ondersoorten tot de persa gerekend, de Buffon's toerako (Tauraco persa buffoni), de zenkeri toerako (Tauraco persa zenkeri) en dus de nominaatvorm de groene toerako, de Tauraco persa persa.

Deze mooie groene vogels eten fruit, bloemen en bloemknoppen, jong blad maar ook zaden en slakken. De zaden van de acasia en de vruchten van diverse soorten vijgenbomen vormen het hoofdbestanddeel van de voeding.

Aan het begin van het regenseizoen zoekt elk koppel een geschikte nestboom, ook weer vaak acasia's vanwege de haast ondoordringbare wirwar van takken van deze bomen. Daar maken ze van takken en grassen een fors plat nest. De rest van het jaar leven deze toerako's in groepen, maar als ze broeds zijn, kunnen ze vrij territoriaal worden.
Een legsel bestaat uit 2 witte eieren die de vogels om beurten bebroeden. Na iets meer dan 3 weken komen de eieren uit en de jongen worden door beide ouders gevoerd. Ze vliegen uit als ze zo'n 6 weken oud zijn, maar ze blijven dan nog zo'n zelfde periode door de ouders gevoerd worden.
Jonge groene toerako's blijven vaak bij de groep tot ze twee jaar oud zijn en geslachtsrijp worden. Dan sluiten ze zich aan bij een nieuwe groep waar ze een partner hopen te vinden. Deze vogels worden in het wild gemiddeld 8 jaar oud.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.