allevogels


advertentieruimte

Chlorophanes spiza

Groene Suikervogel - Chlorophanes spiza - Green Honeycreeper

De groene suikervogel is een tangara uit de familie Thraupidae. In deze familie zijn maar liefst 100 geslachten en 400 soorten ondergebracht. Linnaeus beschreef deze suikervogel al in 1758, pas in 1853 werd de soort door Reichenbach ingedeeld in het geslacht Chlorophanes. Het is meteen ook de enige soort in dit geslacht, een zogenaamde monotypische soort dus.
Wel zijn er inmiddels 7 ondersoorten beschreven, niet verwonderlijk gezien het zeer grote verspreidingsgebied. De volgende ondersoorten worden nu erkend:

  • Chlorophanes spiza argutus
  • Chlorophanes spiza axillaris
  • Chlorophanes spiza caerulescens
  • Chlorophanes spiza exsul
  • Chlorophanes spiza guatemalensis
  • Chlorophanes spiza spiza, de nominaatvorm
  • Chlorophanes spiza subtropicalis
De groene suikervogel komt voor in Zuid- en Centraal-Amerika, van Bolivia tot aan Guatemala. Hij leeft in de bovenlagen van tropische en subtropische wouden en op hoogtes variërend van net boven de 1000 meter tot wel 1600 meter. Deze kleine vogel, hij is rond de 13 cm groot, wordt meestal alleen of in paren gezien, heel soms in kleine groepen.
Mannetjes zijn blauwgroen, popjes felgroen.

Hoewel de naam anders doet vermoeden, eten deze vogels geen suiker. Ook de Engelse naam Honeycreeper is eigenlijk niet correct. Deze vogels eten namelijk (o.a.) nectar, geen suiker dus en zeker geen honing. Honing is het pas als bijen dat gemaakt hebben en honingzuigers komen beslist niet in bijenkorven.
Stuifmeel en nectar maakt ongeveer een kwart van het menu uit, het hoofdbestanddeel bestaat uit allerlei soorten fruit en daarnaast insecten.

Hoewel groene suikervogels bijna altijd in de boomtoppen leven, maken ze hun nest beduidend lager, soms maar 3 meter boven de grond. De pop bouwt van fijn plantaardig materiaal een klein kommetje, dat ze daarna bekleedt met dierenhaar. Vaak wordt spinnenweb gebruikt om het nestje te verankeren.
Een legsel bestaat gewoonlijk uit slechts 2 eitjes, die de pop in 12 tot 14 dagen uitbroedt. Het mannetje verzorgt haar en ook als er jongen zijn, brengt het mannetje het grootste deel van het voedsel. De jongen vliegen uit als ze krap twee weken oud zijn en worden dan vrij snel aan hun lot overgelaten, meestal kijken de ouders nog maar 3 of 4 dagen naar ze om.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.