allevogels


advertentieruimte

Psarocolius viridis

Groene Oropendola - Psarocolius viridis - Green Oropendola

De Groene Oropendola valt onder de Troepialen (Icteridae), deze familie telt 104 soorten. Binnen het geslacht Psarocolius zijn 9 soorten beschreven, te weten;

  • Bruinrugoropendola (Psarocolius cassini)
  • Groene Oropendola (Psarocolius viridis)
  • Groensnaveloropendola (Psarocolius atrovirens)
  • Kuiforopendola (Psarocolius decumanus)
  • Montezuma Oropendola (Psarocolius montezuma)
  • Para Oropendola (Psarocolius bifasciatus)
  • Roestrugoropendola (Psarocolius angustifrons)
  • Waglers Oropendola (Psarocolius wagleri)
  • Zwarte Oropendola (Psarocolius guatimozinus)

De groene oropendola is een van de grotere vruchtenetende vogels, de man is rond de 45 cm groot, de pop blijft daar met 35 cm een stuk onder. Dat is tegelijk ook het enige zichtbare verschil tussen de geslachten.
De groene Oropendola heeft als enige oropendolasoort een lichte snavel met een oranjerode punt.

Deze vogels komen voor in Zuid-Amerika in de regenwouden. Ze leven in grote groepen en verblijven hoofdzakelijk in het dichte bladerdak van het woud. Ze leven van allerlei vruchten en nectar uit bloemen.

Ook in de broedtijd leven deze vogels in groepen, Meestal 4 of 5 poppen op 1 man. De mannen vertonen dan imposant baltsgedrag, ze klapperen met hun vleugels en halen de gekste capriolen uit, hangend aan een tak.
Oropendola's maken grote zakvormige nesten in palmbomen (zie onderste foto op de fotopagina). Als nestmateriaal gebruiken ze vezels die de pop van de palmbladeren trekt. De pop bouwt het nest en ook het broeden en het grootbrengen van de jongen is de taak van de pop. De mannen blijven alleen in de buurt om de nesten te bewaken tegen concurrenten en rovers.

Een legsel bestaat gewoonlijk uit 3 of 4 eieren die al na 14 broeden uitkomen. De jongen groeien snel en vliegen al uit als ze nog geen 4 weken oud zijn.
Nesten van Groene Oropendola's worden vaak gebruikt door parasitaire broedvogels als de grote koevogel. Die leggen er stiekem 1 of 2 eieren bij. Die eieren komen net wat eerder uit dan die van de Oropendola's en de koevogeljongen verdringen de eigen jongen.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.