allevogels


advertentieruimte

Balearica regulorum

Grijze kroonkraanvogel - Balearica regulorum - Grey Crowned Crane

De grijze kroonkraanvogel wordt ook wel grijze kroonkraan genoemd. Hij is rond de 140 cm groot en het is de enige onder de kraanvogels die ook regelmatig in bomen zit. Hij heeft ook een beduidend kortere snavel dan de andere soorten. Er is geen (voor de mens) zichtbaar verschil tussen de geslachten. Afrika is zijn thuis, speciaal de landen in het zuiden en oosten. In Oeganda is het zelfs de nationale vogel, hij staat op de vlag en in het wapen van het land.

In Afrika leven 4 soorten kraanvogels;

  • paradijskraanvogel (Grus paradisea)
  • lelkraanvogel (Bugeranus carunculatus)
  • zwarte kroonkraanvogel (Balearica pavonina)
  • grijze kraanvogel (Balearica regulorum)

Grijze kroonkraanvogels leven op grote vlaktes, wel altijd in de buurt van water. Ook in moerassen voelen ze zich thuis. Ze lopen vaak in grote groepen achter de kuddes grote grazers aan, die veel insecten en knaagdieren verstoren. Dat is meteen ook het hoofdvoedsel van deze kraanvogel. Ook eten ze zaden en plantendelen. Door herhaaldelijk met hun voeten te stampen, komen veel insecten tevoorschijn, een trucje dat meer vogels kennen.

Deze vogels zijn zeer monogaam, ze vormen paren voor het leven, ondanks dat ze vaak in groepen leven. Ze zijn geslachtsrijp en volwassen als ze ruim 3 jaar oud zijn. In de broedtijd tonen kroonkraanvogels indrukwekkend baltsgedrag. De vogels dansen om elkaar heen, buigen de hals en springen sierlijk over elkaar heen. Bij de paringen staat de hen op de grond, de man vliegt er boven en laat zich op haar zakken. Ondertussen laten beide vogels zich luidkeels horen, deze baltsroep is een zeer hard en doordringend geluid.

De maand is afhanelijk van de streek waar ze leven, maar gewoonlijk beginnen kroonkranen te nestelen als het voorjaar aanbreekt. Beide vogels bouwen van plantaardig materiaal een heuvel. Op die heuvel wordt het eigenlijke nest gemaakt, een flinke kuil bekleed met gras, mos en dons. Soms wordt het nest verstopt in een rietkraag. De hen legt gemiddeld 3 eieren, deze bebroedt ze zelf. Na 32 dagen komen de jongen uit het ei en al de volgende dag kunnen ze lopen. Beide ouders brengen fijn voedsel naar de jongen dat deze zelf oppikken. Ook beschermen de ouders de jongen tegen allerlei gevaar en dat kan er zeer fel aan toegaan, kraanvogels kunnen gemene trappen uitdelen.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.