allevogels


advertentieruimte

Grijsrug dwergpapegaai Forpus Coelestis

Grijsrug dwergpapegaai - Forpus Coelestis - Pacific Parrotlet

De Grijsrug dwergpapegaai komt voor langs de westkust van Zuid-Amerika. Het leefgebied is een overwegend droog landschap met struikgewas zonder noemenswaardige heuvels en nauwelijks bewoond. Het meest succesvolle vruchtgebruik is de veehouderij.

In zijn verspreidingsgebied is de grijsrug forpus redelijk talrijk te vinden. Aan het einde van de broedtijd trekken grote familiegroepen. Zelfs zwerfvluchten, die nauwkeurig van richting veranderde tijdens de vlucht net als onze spreeuwen zwermen, werden waargenomen. Bij het zoeken naar nestplaatsen zijn de grijsrug forpussen niet kieskeurig en nemen wat er te bieden valt: oude holen van spechten, vermolmde hekpalen, muurnissen, alles wat maar enigszins op een holte lijkt en een kommetje voor de eieren bevat. Er wordt geen nestmateriaal aangevoerd.

De inheemse bevolking nemen vaak de jongen uit het nest en brengen ze met de hand groot om als tamme huisdieren gehouden te worden.

In de vrije natuur voeden deze forpussen zich met halfrijpe zaden en vruchten. Ze komen niet graag op de grond en eten liever rechtstreeks uit de struiken en bomen.
Hun behoefte om een bad te nemen is gering, ze hebben er genoeg aan om in het dauwvochtige gras te spartelen.

De Forpus Coelestis is waarschijnlijk de meest gehouden soort in Europa en van deze soort zijn al veel kleurmutanten aanwezig. Ook het kweken hiermee levert in het algemeen geen enkel probleem op.

Met bijzondere dank voor dit artikel aan Huub Mertens, secretaris vv Onze Vogels Sittard.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.