allevogels


advertentieruimte

Grijsborstparkiet - Pyrrhura griseipectus - Grey-breasted parakeet

De Pyrrhura griseipectus is een kleine Pyrrhurasoort welke voorkomt in het noord-oosten van Brazilië. Deze vogel is 23 cm lgroot. De eerste twee kenmerken die opvallen zijn de witte oorvlekken en de gegolfde tekening op de borst. Deze tekening is een stuk contrastrijker dan bij de nauw verwante witoorparkiet (Pyrrhura leucotis).
De kop is verder bruin met boven op de kruin zwart dat in de nek overgaat in blauw. Het lichaam is voornamelijk groen, met een donkerrode buikvlek. Daarnaast zijn de vleugelbochten rood en hetzelfde geldt voor de staart.
Die rode staart is een kenmerk dat terugkomt bij alle pyrrhurasoorten en een dat de oude Nederlandse naam roodstaartparkieten verklaart.

De grijsborstparkiet heeft geen ondersoorten. In het verleden werd deze soort als een ondersoort gezien, net als de Pyrrhura emma en de Pyrrhura pfrimeri. DNA-onderzoek heeft echter aangetoond dat het alle aparte soorten zijn.
Deze splitsing heeft er ook meteen voor gezorgd dat de Pyrrhura griseipectus een van de meest bedreigde parkietensoorten van Zuid-Amerika is. In het wild zijn er nog maar 250 dieren over. Ze worden met name bedreigd door het kappen van de bossen waarin ze leven. Gelukkig zijn er nu projecten opgestart om de soort te beschermen.

In de avicultuur is het een erg fijne vogel om te houden. Ze maken minder lawaai dan sommige andere Pyrrhurasoorten, maar vertonen wel het typische actieve en nieuwsgierige gedrag van dit geslacht. Ze worden snel tam richting hun verzorger, maar zullen bij bezoek van vreemden afstand houden.
De kweek is ook niet anders dan bij andere Pyrrhurasoorten en ze broeden in een verticaal blok met hierin een wilgenstam die ze tijdens de broed kapot knagen.

Helaas komt de grijsborstparkiet nog maar weinig voor in onze volières. Gezien de zeldzaamheid van deze soort in het wild is het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de koppels die er nog zijn in Europa.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.