allevogels


advertentieruimte

Anser anser

Grauwe gans - Anser anser - Greylag Goose

De grauwe gans (Anser anser) is een van de 160 leden van de familie Anatidea (eenden, zwanen en ganzen). Het is een forse, stevige watervogel, hij is rond de 80 cm groot en weegt ruim 3 kilo. Mannetjes zijn wat forser dan vrouwtjes. De grauwe gans kan in het wild zo'n 15 jaar oud worden. Hij leeft in alle gebieden met veel water en rustige oevers. In de Oostvaardersplassen leeft het grootste deel van de in Nederland levende grauwe ganzen. In de zomer eten ze daar zoveel riet dat de wateren voldoende open blijven,

In Nederland is de grauwe gans een vogel die wegtrekt, maar in de winter wordt zijn plaats ruimschoots ingenomen door soortgenoten die in het noorden van Europa leven. Op weilanden kun je dan ook grote groepen ganzen tegenkomen 's winters, vaak zijn dit gemengde populaties uit verschillende landen.
Door fok met de grauwe gans is de tamme gans ontstaan, door selectie zijn daar ook veel witte uit voortgekomen.

Grauwe ganzen zijn zeer sociale dieren, ze leven het liefst in flinke familiegroepen. Ze hebben daarin een heel sociaal systeem ontwikkeld, waarbij bijvoorbeeld oudere of zwakkere dieren altijd in het midden van de groep mogen blijven. Jonge mannetjes vormen een buitenring, zij zijn het grootst en het sterkst. Jongen van één koppel worden door de hele groep beschermd.

Deze ganzen zijn echte vegetariërs, ze eten alleen plantaardig voedsel. Gras maakt een belangrijk deel uit van dat voedsel. Daarnaast eten ze riet, ook de wortels, eendenkroos en allerlei (on)kruiden op de oevers.

Het nest van de grauwe gans wordt vlakbij het water gebouwd van rietstengels en andere planten, bijna altijd verscholen in het riet of andere oeverbeplanting. Er worden vaak wel 8 eieren gelegd, die na 4 weken broeden allemaal tegelijk uitkomen. De jongen zijn nestvlieders, ze kunnen direct nadat ze zijn opgedroogd al lopen en zwemmen.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.