allevogels


advertentieruimte

Pycnonotus barbatus

Grauwe buulbuul - Pycnonotus barbatus - Common Bulbul

De grauwe buulbuul meet rond de 19 cm en heeft een vrij lange staart. Bovenop zijn rug en kop is hij donkergrijsbruin. Er is geen zichtbaar verschil tussen man en pop. Er zijn maar liefst 12 ondersoorten van deze buulbuul bekend. Alle komen ze voor in het noordelijk deel van Afrika. Ze leven daar in gebieden met veel struiken, vaak tegen berghellingen.
Ook deze vogel is een kei in aanpassen, want hij wordt vaak heel dicht bij de mens gezien, waar hij voedsel zoekt in afval.

De grauwe buulbuul is niet kieskeurig wat voedsel betreft, hij leeft hoofdzakelijk van vruchten en insecten (veel termieten), maar ook bloemen en bloemknoppem, halfrijpe zaden, spinnen en zelfs kleine reptielen staan op het menu. In gevangenschap is goed en vers universeelvoer een goede basis. Daarbij vruchten, fruit en dagelijks wat levende voederinsecten.

Buulbuuls maken graag een nest in struiken of bomen, een metalen nestkorfje kan een handig fundament vormen. Per legsel zijn er 2 eieren, een enkele keer 3. Alleen de pop broedt en de broedtijs is 13 dagen. De jongen worden naakt geboren maar beide ouders verzorgen ze zo goed dat ze al na 11 of 12 dagen uitvliegen. Nou ja, vliegen... Uithuppelen is beter gezegd. Ze kunnen de eerste 3 of 4 dagen nog nauwelijks vliegen. De beide ouders zijn in die tijd erg fel in het beschermen, buiten de broedtijd zijn ze nauwelijks agressief te noemen.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.