allevogels


advertentieruimte

Regulus Regulus

Goudhaantje - Regulus Regulus - Goldcrest

Het goudhaantje is samen met het vuurgoudhaantje de kleinste vogel die in Nederland voorkomt. Hij is slechts 9 cm groot en weegt maar 5 a 6 gram. Het is een vogeltje dat zich vooral ophoudt in naaldbossen, maar ook in gemengde bossen wordt hij wel gezien. Dat zien valt nog niet mee, hij zit meestal hoog in naaldbomen, waar hij zijn voedsel vindt.

Het goudhaantje blijft het hele jaar in Nederland, zijn zang is dan ook in de rustige bossen in herfst en winter goed te horen; een herhaling van hoge tonen altijd gevolgd door een melodieus riedeltje. Als het in Scandinavië erg koud is, komen er soms grote aantallen goudhaantjes naar Nederland.

Er is een subtiel verschil zichtbaar tussen de geslachten. Bij het mannetje is de kruinstreep wat meer oranje dan bij het vrouwtje en alleen het mannetje heeft lichte strepen op de vleugels.

Goudhaantjes zoeken bijna constant naar voedsel, ze moeten zeer regelmatig eten omdat hun leefwijze nogal wat energie kost. Ze eten vooral spinnen, maar ook bladluis en andere kleine insecten.

De nestbouw is heel bijzonder; het popje bouwt van verschillende soorten mos en spinnenwebdraden een hangend nestje, dat ze ophangt aan het uiteinde van een tak. Het mannetje baltst ondertussen door zijn felgekleurde kuifje op te zetten en als het klikt volgen de paringen.

De pop legt veel eitjes, soms wel 12 per nest. Ze broedt ze alleen uit, in ongeveer 15 dagen. Pas als de jongen uitkomen, bemoeit het mannetje zich er weer mee. Hij brengt per dag echt onvoorstelbare hoeveelheden voedsel naar het nest. per dag meer dan 20 maal zijn eigen lichaamsgewicht is geen uitzondering. Per broedsel is dat meer dan 2 kilo (!) insecten.

De jongen blijven een kleine 3 weken in het nest en als ze uitvliegen lijken ze al behoorlijk op de ouders, alleen de kruinstreep ontbreekt nog en het staartje is wat korter.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.