allevogels


advertentieruimte

Chrysolophus pictus

Goudfazant - Chrysolophus pictus - Golden Pheasant

De goudfazant behoort tot de familie der fazantachtige (Phasianidae) en is een lid van de kraagfazanten. Dit geslacht bestaat uit 2 soorten, te weten de hier besproken goudfazant en de Lady Amherstfazant. De goudfazant leeft in Birma em Centraal- en West-China.

Het leefgebied van de goudfazant bestaat uit dicht struikgewas in afgelegen berggebieden. Ze leven voornamelijk op de grond en komen eigenlijk alleen om te slapen in een boom. Bij gevaar wordt er door de haan gelijk een schuilplaats gezocht, daar hij door zijn felle kleuren erg opvalt. De hen blijft bij gevaar roerloos zitten, omdat ze door haar schutkleuren juist bijna niet opvalt.

Het nest wordt op de grond gemaakt in een klein kuiltje. Hierin worden 5 tot 12 eieren gelegd die door hen in ongeveer 22 dagen worden uitgebroed. De jongen zijn na 12 tot 14 dagen groot genoeg om het nest te verlaten. De ouders voeren de jongen nadat ze het nest verlaten hebben nog maar enkele dagen .

Van de goudfazant zijn geen ondersoorten bekend. Wel zijn er wetenschappelijk namen die doen vermoeden dat er ondersoorten zijn. De namen staan echter voor de diverse mutanten die in de loop de jaren zijn ontstaan. De benoemde mutanten zijn:

  • Donkere Goudfazant (Chrysolophus pictus obscurus)
  • Gele Goudfazant (Chrysolophus pictus muticus luteus)
  • Zalmkleurige Goudfazant (Chrysolophus pictus muticus infuscatus)
Naast de bovengenoemde mutaties zijn er ook diverse andere kleurmutaties ontstaan en wel de volgende:
  • Bonte Goudfazant
  • Isabelkleurige Goudfazant
  • Kaneelkleurige Goudfazant
  • Oranje Goudfazant
  • Witte Goudfazant

Doordat de goudfazant zeer gemakkelijk kruist met de Lady Amherstfazant zijn er in gevangenschap veel onzuivere vogels. Deze hybriden zijn op hun beurt weer vruchtbaar, dus het proces van onzuivere soorten blijft doorgaan. Door een aantal kwekers is dit probleem erkend en zij hebben er voor gezorgd dat er weer zuivere exemplaren komen. Deze kwekers hebben zich verenigd binnen de werkgroep kraagfazanten. die een onderdeel is van Avoirnis Internatinal Nederland.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.