allevogels


advertentieruimte

Poephila cincta cincta

Gordelgrasvink - Poephila cincta cincta - Parson Finch

De gordelgrasvink leeft in het noordelijk deel van Australië, in het noord-oosten. Dit is het gebied rond Queensland. De gordel (zoals hij in de volksmond wordt genoemd) is vóór de importstop in 1960 ruimschoots ingevoerd, hierdoor kom je hem in veel gezelschapvolières tegen. Het is ook een vogel waar veel in gevangenschap mee wordt gekweekt. Door deze kweek is er een grote populatie ontstaan, die ook weer diverse mutaties heeft opgeleverd, maar daar later meer over.

In het wild is het minder goed gesteld met de populatie van de gordel. In het jaar 2000 is er op basis van een grove telling en een schatting naar het gebied waarin ze leven en waarin geteld is, aangenomen dat er nog ongeveer 20.000 broedende vogels in het wild voorkomen. Dit heeft de regering van Australië in 2004 doen besluiten om een reddingsplan voor deze soort op te zetten.

De gordelgrasvink is nauw verwant aan de roodsnavel spitsstaartamadine (Poephila acuticauda) Met deze soort wordt hij ook vaak verward, iets wat een beetje vreemd is, daar het verschil tussen deze twee soorten toch vrij duidelijk is. De gordel heeft een zwarte snavel, terwijl de spitsstaart een rode snavel heeft. Daarnaast heeft de spitsstaart twee verlengde staartpennen, iets wat de gordel niet heeft.

De gordel kent 2 ondersoorten en wel de volgende:

  • Poephila cincta cincta - Deze ondersoort heeft witte bovenstaartdekveren.
  • Poephila cincta atropygialis - Deze ondersoort heeft zwarte bovenstaartdekveren

Gordelgrasvinken kunnen vanaf een leeftijd van 1 tot 2 jaar worden ingezet worden voor de kweek. U kunt de dieren in de volière hun gang laten gaan, maar ook in een aparte broedkooi onderbrengen. Ze zijn verre van kieskeurig waar het de plaats en het soort nest betreft. De vogels broeden zowel in allerhande nestkastjes als in nestkorfjes. Ze maken hun nest van wat grovere materialen zoals kokosvezel en hooi en de binnenkant wordt met zachter materiaal bekleed. U kunt ongeveer 5 tot 7 eitjes verwachten, die na 11 tot 12 dagen uitkomen. De pas uitgekomen jongen hebben behoefte aan eiwitten zoals eivoer en buffalowormpjes. Daarnaast moeten ook gekiemde zaden op hun menu staan. Om en nabij een leeftijd van drie weken verlaten de jongen het nest. Ze kunnen dan nog niet voor zichzelf zorgen, maar worden nog een poosje gevoerd en begeleid. Ongeveer twee weken na het uitvliegen zijn de jongen als zelfstandig te beschouwen. Een goed passend kweekstel in goede conditie is tegen die tijd vaak in beslag genomen door een volgend legsel. Het is beter de jongen in deze periode uit te vangen, omdat het mannetje ze doorgaans niet meer in zijn buurt verdraagt. De jongen zijn redelijk op kleur op een leeftijd van drie tot vier maanden, maar het duurt soms wel een jaar of langer voordat ze werkelijk helemaal 'af' zijn. Een succesvolle kweek hangt ook af van het feit of de aanstaande ouderdieren elkaar mogen.

Tot slot zouden we het nog hebben over de verschillende ontstane mutataies. Er zijn in de loop van de jaren verschillende mutaties ontstaan, bijvoorbeeld de vrijwel witte waarvan de zwarte tekening is verdund tot een lichte kleur kaneelbruin en waarvan snavel en ogen rood zijn. Deze heet crème-ino. Daarnaast kennen we ook de volgende mutaties: bruin, isabel, grijs, albino en bleeksnavel. Sommige van deze mutaties zijn ontstaan in de gordel zelf, terwijl andere overgekweekt zijn van de spitstaartamadine.

Voor de beginnende kweker is de gordelgrasvink een zeer interessante soort. Door de jarenlange kweek in gevangenschap in de soort erg gewend geraakt aan onze kweekmethodes. Hierdoor broedt hij vrij gemakkelijk. Daar komt bij dat hij erg vredelievend is in een gezelschapsvolière. Al met al dus een leuke vogel om mee te beginnen.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.