allevogels


advertentieruimte

Ardea goliath

Goliathreiger - Ardea goliath - Goliath Heron

De Goliathreiger is de grootste reiger ter wereld, hij wordt daarom ook wel reuzenreiger genoemd. Hij kan maar liefst anderhalve meter groot worden. Hij leeft in het midden en zuiden van Afrika en af en toe worden er ook exemplaren gezien in het zuidwesten van Azië. Het zijn geen echte trekvogels, maar kleine groepen verplaatsen zich wel enkele honderden kilometers, afhankelijk van de seizoenen. Ze leven meestal in kleine groepen van 5 of 6 vogels. Er is geen (voor de mens) zichtbaar verschil tussen man en vrouw

Het natuurlijke leefgebied wordt gevormd door meren, moerassen, mangrovebossen en rivierdelta's. Als er maar ondiep water is, is het goed en dat mag zowel zoet als zout water zijn. De Goliathreiger loopt en staat net als andere reigersoorten heel statig, maar in de vlucht lijkt hij er totaal niet op. Hij vliegt schokkerig en de poten hangen gewoon naar beneden, lang niet zo sierlijk als bijvoorbeeld onze eigen Blauwe reiger met zijn sierlijke glijvlucht.

Goliathreigers zijn echte carnivoren, ze eten zo'n beetje alles wat in de snavel past. Vis, reptielen, amfibieën, slangen, knaagdieren, krabben en kreeftjes en insecten. Ze zoeken vaak wadend hun prooi, meestal in ondiep water maar ook wel vanaf drijvende waterplanten. Ze slikken alles in zijn geheel in en kunnen ook vrij grote prooien inslikken. Een Tilapia van 40 cm is geen enkel probleem voor ze.

Het broedseizoen varieert sterk per regio, meestal is de start van het regenseizoen de trigger. Als de omstandigheden niet gunstig zijn, slaan ze gerust een jaartje over. Meestal broeden deze reigers in paren, maar af en toe worden er ook kleine kolonies broedende Goliathreigers waargenomen. Ze maken van takken een nest in een boom of struik en soms op platgewaaide rietbedden. Dit doen ze het liefst op een eilandje of in elk geval op plekken die half of geheel in het water staan.

Na een lawaaige balts volgen er diverse paringen en het vrouwtje legt dan 3 tot 5 eieren. Beide oudervogels broeden om beurten de eieren in 26 dagen uit. De ouders voeren de jongen 6 weken op het nest en nog twee weken als ze uitgevlogen zijn. Jonge Goliathreigers lijken sprekend op de ouders, alleen zijn ze veel minder fel gekleurd, dat komt pas als ze ruim een jaar oud zijn.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.