allevogels


advertentieruimte

Apus apus

Gierzwaluw - Apus apus - Common Swift

Een leuk begin van dit artikel: de gierzwaluw is geen zwaluw...
Hij behoort niet tot dezelfde familie als zwaluwen, zelfs niet tot de orde zangvogels, waar de echte zwaluwen onder vallen. Er was een speciale orde, de gierzwaluwachtigen (Apodiformes) en een familie Gierzwaluwen (Apodidae) nodig om deze vogels een plaatsje te geven. Deze familie herbergt wel 103 soorten, onze gierzwaluw is daar één van.

Er zijn 3 ondersoorten bekend;

  • Apus apus apus
  • Apus apus pekinensis
  • Apus unicolor

Gierzwaluwen leven een paar maanden per jaar in ons land, grofweg van april tot augustus. Ook in de rest van Europa en in Azië zijn ze dan te vinden, buiten die maanden leven ze in Afrika. Ze komen hier om te broeden en dat doen ze het liefst in groepen.

Het leven van deze merkwaardige vogels speelt zich bijna geheel af in de lucht, ze komen zo goed als nooit op de grond. Ze slapen vliegend, eten vliegend en paren zelfs vaak vliegend, al doen ze dat laatste soms ook in de nestholte.
Ze vliegen meestal zeer hoog, tot wel 2 kilometer en ze zijn meester in het gebruiken van luchtdrukverschillen en thermiek. Ze eten allerlei vliegjes, muggen, bijen, wespen en vliegende mieren en kevertjes. Afhankelijk van het weer zitten deze prooien zeer hoog of juist heel laag en de gierwaluwen passen zich daar uitstekend aan aan. Zo zijn ze ook laag scherend over het water te zien als daar de enorme zwermen muggen huizen.

Van oorsprong broedden gierzwaluwen in kleine holtes in rotswanden, tegenwoordig zijn dat heel vaak door de mens gemaakte objecten. Een kleine kier is vaak al genoeg voor ze, ze maken of gebruiken een korte gang en een nestholte.
De pop legt meestal 3 eitjes die al na 19 dagen broeden uitkomen. De jongen worden gevoerd met klontjes insecten. Een enkel klontje kan wel een paar honderd (!) insecten bevatten, zo voorkomen de ouders dat ze steeds met kleine hapjes heen en weer zouden moeten vliegen. Na ruim 6 weken vliegen de jongen uit, ze worden dan meteen al in de lucht nog ruim een week verder gevoerd. Daarna zullen ze ruim een jaar de grond niet meer van dichtbij zien, ook zij slapen vanaf dat moment vliegend op grote hoogte.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.