allevogels


advertentieruimte

ook een website?

www.websitewf.nl

Lybius dubius

Getande baardvogel - Lybius dubius - Bearded Barbet

De getande baardvogel is onder meer namen bekend, hij wordt ook wel gebaarde baardvogel of dubbelgetande baardvogel genoemd.

Baardvogels zijn verwant aan toekans en spechten en behoren tot de familie Capitonidae. Ze zijn meestal fel gekleurd, hebben een gedrongen lichaam en enigszins korte afgeronde vleugels waarmee ze in golvende beweging vliegen.

Baardvogels komen voor in bijna alle tropische gebieden van de wereld en de getande baardvogel komt uit het westen van Afrika. Ze hebben korte poten met twee naar voren en twee naar achteren gerichte tenen. Hun naam danken zij aan de soort stijve borstels de "baard" die aan de snavelbasis ontspringt. De meeste baardvogels hebben een zware wat stomp gevormde snavel, anderen een wat meer spitsere snavel.

Bij de getande baardvogel heeft de pop zwarte stippen in de lichte flanken, bij de man zijn de flanken effen creme/geel. De pop heeft ook meestal een rodere buik.

Deze fraaie getande baardvogels zijn echte fruiteters. Het zijn grote (ongeveer 26 cm), sterke vogels, die buiten de broedtijd vreedzaam met andere grote soorten gehouden kunnen worden. Met hun sterke snavel hakken ze graag in vermolmde boomstammen. Ze slapen het liefst in een natuurlijk nestblok.

Baardvogels kunnen het best gehuisvest worden in goed beplante en stevig gebouwde volières met verwarmd binnenverblijf. Uit hout opgetrokken verblijven zijn niet aan te bevelen, want binnen de kortste keren weten zij deze te kapot te hakken.

Als de vogels broeds worden, hakt de pop een nieuwe holte in een rottende boomstam. De man bemoeit zich niet met dit zware werk. De pop legt (meestal) 2 eieren en broedt die zelf uit in ongeveer 18 dagen. De man neemt het alleen over als de pop even haar vleugels strekt en zich gaat ontlasten.

Als de jongen geboren zijn, voeren beide ouders deze wel samen. De jongen blijven 6 weken in het nest, maar als ze eenmaal uitvliegen zijn ze ook helemaal kant en klaar. Ze vliegen ook direct echt. Soms lokt de pop de jongen het nest uit door met haar snavel te rammelen in de nestopening.

Een deel van de informatie over deze vogel is ontleend aan een artikel in Onze Vogels, het maandblad van de NBvV.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.