allevogels


advertentieruimte

ook een website?

www.websitewf.nl

 Motacilla flava - Yellow Wagtail

Gele Kwikstaart - Motacilla flava - Yellow Wagtail

De gele kwikstaart is een zangvogel van rond de 16 cm uit de familie der Kwikstaarten en piepers (Motacillidae). Tot die familie behoren ook de grote gele kwikstaart, de witte kwikstaart en de piepers van het geslacht Anthus. De 3 soorten kwikstaarten danken hun Nederlandse naam aan de constant opwippende staart, hoewel de betekenis van het woord kwik in deze niet echt duidelijk terug te vinden is. Mogelijk is het een verbastering van het Engelse woord quick (snel).

De soort is wijdverspreid en telt in Europa meerdere ondersoorten:

 • Motacilla flava thunbergi (noordse kwikwstaart)
 • Motacilla flava flava (gele kwikstaart)
 • Motacilla flava flavissima (Engelse gele kwikstaart)
 • Motacilla flava iberiae (Iberische kwikstaart)
 • Motacilla flava cinerocapilla (Italiaanse kwikstaart)
 • Motacilla flava feldegg (balkankwikstaart)
 • Zoals te doen gebruikelijk zijn niet alle deskundigen het eens over het aantal ondersoorten, een aantal vindt bv dat de Engelse kwik geen aparte ondersoort zou zijn.

  De gele kwikstaart leeft en broedt o.a. in Nederland en in veel streken is het gelukkig weer een redelijk veel voorkomende vogel. Vooral landbouwgebieden met veel slootjes blijken geschikt leefgebied. Onder andere de polders in de kop van Noord-Holland bieden nog altijd veel plaats aan dit fraaie vogeltje met zijn opwippende staart en snelle golvende vlucht.

  Gele kwikstaarten zijn echte insecteneters, ze zoeken deze in het gras en langs de oevers van sloten en slootjes. Krekels, sprinkhanen, allerlei soorten wantsen, waterinsecten maar ook wormpjes en spinnen staan op het menu. Ze vangen de insecten in de vlucht en al lopend door hoog gras en op oevers.

  Ze broeden op de grond tussen hoog gras, bijna altijd in de buurt van water. Elk koppel zoekt een eigen plekje en in een onopvallend bouwsel van gras en mos legt de pop 5 of 6 gevlekte eitjes. De jongen komen al na 12 dagen broeden uit het ei en ze groeien zo snel dat ze al uitvliegen als ze net 2 weken oud zijn.

  De gele kwikstaart is een trekvogel die de zomer in Europa doorbrengt en rond oktober naar Afrika vliegt. De vogels broeden in mei of juni en de jongen groeien o.a. zo snel omdat ze al binnen 4 maanden sterk genoeg moeten zijn voor de grote reis.

  Een paar herkenningstekens om de gele kwik en de grote gele kwik van elkaar te onderscheiden; de kleur van de pootjes. Die van de grote zijn heel donker en die van de gele juist heel licht van kleur. Daarnaast is de rug van de gele vooral groen, waar die bij de grote grijs is.
  De grote gele kwikstaart blijft ook in zachte winters hier, de kleine is dan echt al lang weggetrokken.

  Terug naar boven


  Copyright Allevogels.nl
  Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.