allevogels


advertentieruimte

Tockus   alboterminatus Gekroonde Tok

Gekroonde Tok - Tockus alboterminatus - Crowned Hornbill

De gekroonde tok leeft in grote delen van Oost-Afrika in de dichte wouden langs de hele oostkust en vooral in wouden rondom rivieren. Deze tok leeft voornamelijk in de bomen, hij komt maar zelden op de grond. Hij is rond de 50 cm lang. Vooral in de droge tijden leven de toks in groepen.

Deze forse vogel is een echte omnivoor, hij leeft van insecten (vaak in de vlucht gevangen), kleine knaagdieren, jonge vogeltjes, reptielen, zaden en fruit. Met zijn grote en sterke snavel wrikt hij vaak schors van de bomen los om insecten en hun larven te verschalken.

Ook deze toks vertonen eigenaardig broedgedrag. De pop zoekt een geschikte holte in een boom en metselt die op een voederspleet na helemaal dicht. Ze legt haar eieren, meestal 4 en de man voert haar door de smalle opening. Na een kleine 4 weken komen de eieren uit, de man krijgt het dan nog drukker, hij voert ineens het hele gezin.

De pop blijft met de jongen nog 4 weken opgesloten zitten, in die tijd ondergaat ze ook een volledige snelle rui, een zogenaamde eclipsrui. Dan hakt ze de opening groter zodat ze het nest uit kan. De jongen maken de opening direct weer dicht en blijven nog eens 2 tot 3 weken in het nest. Man en pop voeren dan samen door de spleet de alsmaar meer etende jongen. Als de jongen eindelijk uitvliegen blijven ze nog maanden bij de ouders, ook als ze zelf al lang voedsel kunnen verzamelen.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.