allevogels


advertentieruimte

Phoenicurus phoenicurus

Gekraagde roodstaart - Phoenicurus phoenicurus phoenicurus - Common Redstart

De Gekraagde roodstaart is een vogel die ook in Nederland in het wild voorkomt, als zomergast. In de winter zit hij in Afrika. Hij behoort tot de familie van de lijsters en is ongeveer 14 cm lang.

Vooral het mannetje is spectaculair gekleurd, zijn bruine borst en roodbruine staart steken fel af tegen zijn zilverkleurige kop met helderwit "petje". De pop is grauwbruin maar heeft wel ook de rode staart.

De gekraagde roodstaart kent 3 ondersoorten.

  • Gekraagde roodstaart (Phoenicurus phoenicurus phoenicurus)
  • Oosterse gekraagde roodstaart (Phoenicurus phoenicurus samamisicus)
  • (Phoenicurus phoenicurus algeriensis)

Gekraagde roodstaarten zijn echte insecteneters, ze zitten vaak op een takje de grond af te speuren naar alles wat beweegt. Het zijn dan ook uitstekende jagers. Hun voedsel bestaat uit larven en insecten

Het nest wordt gebouwd van grassen, dierenhaar en mos. In het nest worden tot wel 8 eieren gelegd, die ongeveer 14 dagen worden bebroed. De jongen verlaten na 12 tot 15 dagen het nest en worden dan nog langere tijd door zowel de man als de pop bijgevoerd. In de vrije natuur worden deze vogels onder goede omstandigheden zo'n 5 jaar oud.

In Nederland zijn in gevangenschap met deze vogels al succesvolle kweekresultaten bereikt. Dit wil niet zeggen dat het een gebroedenijke vogel is om mee te kweken, maar onder goede omstandigheden broedt hij dus wel.

Let op!

Voor Europese cultuurvogels en hybriden of bastaarden daarvan geldt een wettelijke ringplicht met speciale wettelijk voorgeschreven ringen. Ongeringde vogels houden is niet toegestaan en strafbaar.

De in Nederland aanbevolen ringmaat is 2,5 mm.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.