allevogels


advertentieruimte

lichenostomus chrysops

Geelmasker honingeter - lichenostomus chrysops - Yellow Faced Honeyeater

De geelmasker honingeter is voor het eerst beschreven door ornitholoog John Latham. Hij plaatste, deze uit Australië afkomstige vogel, in het genus "Sylvia" (zangers van de oude wereld). Later werd deze soort ondergebracht in het genus "Lichenostomus" (honingeters). Deze vogel komt wijdverspreid voor in het oosten en zuid-oosten van Australië.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.