allevogels


advertentieruimte

Trichoglossus euteles

Geelkoplori - Trichoglossus euteles - Perfekt lorikeet or Olive-headed Lorikeet

De geelkoplori behoort zoals alle lori's tot de orde der papegaaiachtige, de Psittaciformes. De meesten ornithologen beschouwen de lori's als een onderfamilie binnen de "echte papegaaien", de Psittacida en vormen zo de onderfamilie Trichoglossinae. Deze onderfamilie omvat maar liefst 13 geslachten met in totaal ruim 70 beschreven soorten.
Het meest bekend in Europa is het geslacht Trichoglossus, met diverse soorten regenbooglori's waaronder de bekendste, de lori van de blauwe bergen.

Ook onze geelkoplori behoort tot dit geslacht en is voor het eerst beschreven door de Nederlandse zoöloog Coenraad Jacob Temminck, in 1835. Over de correcte naamgeving is nog heel lang discussie geweest, zo heeft de vogel onder andere de volgende namen voorbij zien komen:
Psittacus euteles, Neopsittacus euteles en nu dus Trichoglossus euteles. In plaats van de toevoeging euteles is ook nog ochreocephalus en alorensis gebruikt.

Geelkoplori's leven op Timor en een aantal van de omliggende eilanden, alles bij elkaar is het verspreidingsgebied vrij groot. Toch zijn er nooit ondersoorten beschreven maar wel zijn er flinke kleurverschillen waargenomen tussen vogels uit de verschillende leefgebieden. Timor bijvoorbeeld kan heel droog zijn en de vegetatie is dan ook meer geel. De geelkoppen hebben zich daar kennelijk aan aangepast want ook die zijn daar geler. Op vochtigere eilanden zijn ze duidelijk groener.

Het favoriete leefgebied bestaat uit heuvels en berghellingen met veel bloeiende en vruchtdragende bomen. De vogels eten namelijk voornamelijk nectar, stuifmeel en fruit. Daarnaast eten ze insecten en dan vooral insectenlarven. Amandelbomen en heel veel soorten vijgenbomen worden graag bezocht.
De geelkoplori's trekken in kleine groepen door de wouden, waarbij ze met geluiden contact met elkaar houden. Toch wordt de geelkop door liefhebbers vaak omschreven als een rustige soort wat geluid betreft. Dit kan echter per individu wel behoorlijk verschillen. Het zijn actieve vogels die uitstekend kunnen vliegen maar eenmaal in de voedselgebieden klimmen ze meer dan dat ze vliegen.

In de jaren 80 werd de soort bedreigd doordat zijn leefgebied steeds vaker werd aangetast door landbouw en houtkap. Begin jaren negentig is de overheid begonnen met beschermde gebieden aan te wijzen waar de lori's veilig zijn. Sinds die tijd wordt vermoed dat populatie stabiel is, want echte tellingen zijn er niet geweest.
Geelkaplories zijn rond de 25 cm groot en worden gemiddeld 15 jaar oud in het wild, in gevangenschap kunnen ze meer dan 20 jaar oud worden.

Deze lori's hebben geen vaste broedperiode, ze broeden als de omstandigheden geschikt zijn, meestal is dit als er veel regen is. Een legsel bestaat uit 3 of 4 eieren en de incubatietijd is ruim 3 weken. De jongen worden door beide ouders gevoerd en vliegen uit als ze 2 maanden oud zijn. Ze zijn valer van kleur en de iris is bruinzwart. Geelkoplori's zijn volwassen als ze anderhalf jaar oud zijn.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.