allevogels


advertentieruimte

Phasianus colchicus

Fazant - Phasianus colchicus - Common pheasant

De fazant werd in 1758 door Linnaeus beschreven, oorspronkelijk kwam deze vogels alleen voor in wat nu Georgi‡ heet, aan de oostkant van de Zwarte zee. De Romeinen introduceerden de fazant in geheel Europa. Rond de 15e eeuw zijn fazanten ook vervoerd naar Noord- en Zuid-Amerika en zelfs naar Nieuw Zeeland. Op al te koude streken na is hij nu zo'n beetje wereldwijd verspreid.
Er worden tegenwoordig maar liefst 30 ondersoorten erkend.

De fazanthaan is uitbundig gekleurd, de hen heeft meer een schutkleur en is overwegend bruin. Hanen kunnen wel 90 cm lang worden, hennen rond de 60 cm. De staart van de haan vormt in vol ornaat de helft van zijn totale lengte.
Hoewel het overwegend grondvogels zijn, kunnen fazanten ook prima vliegen, een volwassen vogel heeft daarvoor een spanwijdte van ruim 80 cm tot zijn beschikking.

Van oorsprong bestond het leefgebied uit licht begroeide grote vlaktes met struikgewas en enkele boomgroepen. In Nederland leven ze in de duinen maar meer nog in agrarisch gebied, er leven er opvallend veel in Zuid-Holland en Zeeland en aan de noordelijke oostgrens. Het lijkt erop dat kleigrond hun voorkeur heeft.

Het voedsel bestaat uit zaden en granen, wormen en allerlei insecten. Af en toe eten ze ook kleine knaagdieren en reptielen. Op akkers met mais zijn ze vaak net na de oogst te vinden, soms in groepen zelfs om daar de afgevallen mais te eten.

Fazanten broeden gewoonlijk eenmaal per jaar, afhankelijk van het weer ongeveer tussen begin april en half juli. De hen legt haar eieren in een slordig nest op de grond, legsels van 10 eieren zijn heel gewoon. De hennen broeden, de hanen beschermen het nest maar helpen wel bij de zorg voor de jongen.
Na de broedtijd vormen fazanten vaak grote groepen die tot en met de winter samen op zoek blijven naar voedsel. In het voorjaar vormen zich dan meer nieuwe koppels.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.