allevogels


advertentieruimte

Dwergrietvink - Lonchura castaneothorax sharpii - Chestnut breasted Mannikin sharpii

Chestnut breasted Mannikin

De dwergrietvink is in 1894 ontdekt en beschreven als een van de ondersoorten van de bruinborstrietvink (Lonchura castaneothorax astaneothorax). Dit ukje, hij meet slechts 9 cm, komt voor in het noorden en noordoosten van Nieuw Guinea en op een paar eilanden in de buurt.

Dwergrietvinken zijn zeer sociale vogeltjes die in groepen door bamboevelden en hoge grassen trekken op zoek naar voedsel. Graszaden vormen ook meteen het hoofdmenu, daarnaast eten ze kleine insecten en allerlei larven.

Mannetjes dwergrietvinken kunnen erg leuk zingen, verassend veel geluid voor zo'n klein vogeltje. Ze zijn in groepsverband prima te houden mits er wel voldoende ruimte en vooral beschutting is in de broedtijd. De koppels verdedigen een territorium om het nest en dan moeten soortgenoten wel uit de buurt kunnen blijven.

Omdat ze in het wild heel vaak in verticale stengels zitten, groeien de nagels erg hard om de slijtage die dat veroorzaakt te compenseren. In een volière kunt u ook wat verticale takken plaatsen of rietstengels bijvoorbeeld. Of moet u de nagels zeer regelmatig controleren en zonodig knippen om verwondingen te voorkomen, de vogels kunnen anders blijven haken aan tralies of gaas.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.