allevogels


advertentieruimte

Tachybaptus ruficollis

Dodaars - Tachybaptus ruficollis - Little Grebe

De dodaars is het kleinste lid van de familie der futen (Podicipedidae) en 1 van de 6 soorten binnen het geslacht Tachybaptus. Deze geslachtsnaam is afgeleid van het Grieks en betekent "snelle duiker".>Deze watervogel is slechts 27 cm groot maar lijkt door zijn ronde vorm zelfs nog kleiner.
Er worden de volgende ondersoorten erkend:

  • Tachybaptus ruficollis albescens
  • Tachybaptus ruficollis capensis
  • Tachybaptus ruficollis cotabato
  • Tachybaptus ruficollis iraquensis
  • Tachybaptus ruficollis philippensis
  • Tachybaptus ruficollis poggei poggei
  • Tachybaptus ruficollis poggei kunikyonis
  • Tachybaptus ruficollis poggei japonicus
  • Tachybaptus ruficollis ruficollis
Het verspreidingsgebied is zeer groot, het omvat bijna geheel Europa, noordelijk ongeveer tot halverwege Scandinavië en zuidelijk tot Noord-west Afrika en het loopt door tot Indonesië en Japan.

De dodaars komt voor in zowel zoet, brak als zout water, hij leeft in vrij traag stromende rivieren, in meren, in kleine plassen en zelfs in kustwateren. In en rond havens zoekt hij ook vaak zijn kostje bij elkaar.
Hij leeft namelijk van allerlei kleine waterdiertjes. Hij eet insecten maar ook schaal- en schelpdiertjes en vis. Het zijn zeer goede en snelle jagers, ze zwemmen onder water zelfs harder dan aan de oppervlakte. Zo kunnen ze o.a. visjes vangen. Aan het wateroppervlak vangen ze allerlei al of niet landende gevleugelde insecten, waaronder heel veel muggen.

In de broedtijd zoekt elk koppel rustig water op met waterplanten en begroeide oevers. Van die planten maken ze een drijvend nestje, vaak in dichte rietpollen om zo zoveel mogelijk uit het zicht van rovers te blijven.
Een legsel bestaat gewoonlijk uit 4 eitjes en in een gunstig jaar kunnen er wel 3 legsels grootgebracht worden. De incubatietijd hangt o.a. af van de omgevingstemperatuur en schommelt tussen de 20 en 25 dagen. Beide oudervogels broeden en zorgen voor de jongen tot deze zelfstandig zijn, dat is als z e ruim 6 weken oud zijn.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.