allevogels


advertentieruimte

ook een website?

www.websitewf.nl

bruine kiekendief western marsh harrier

Bruine Kiekendief - Circus aeruginosus - western marsh harrier

De bruine kiekendief is weer zo'n vogel die de deskundigen al vele jaren bezighoudt. Bij de eerste beschrijving door Linnaeus, in 1758, werd 1 soort bedoeld, de Circus aeruginosus. Tegenwoordig geldt de naam bruine kiekendief voor 6 aparte soorten. De vogel die bij ons voorkomt, heet nu officieel de Westelijke bruine kiekendief.
Daarnaast zijn er de Afrikaanse bruine kiekendief (Circus ranivorus), de Pacifische bruine kiekendief (Circus approximans) en de Reunion kiekendief (Circus maillardi).
Om het geheel nog wat complexer te maken, de "onze", de westelijke, heeft ook nog een ondersoort, dat is de Circus aeruginosus harterti. Deze heet dus ook westelijke, het verschil is dat deze ondersoort in Afrika blijft, ook in de zomer, waar de "gewone westelijke" uitzwerft over Europa en Azië.

Onze Kiek is een roofvogel van rond de 50 cm groot, mannetjes 45 cm en wijfjes 55 cm. Behalve de grootte is goed te zien of het man of wijf betreft: de man heeft lichtgrijze vleugels met zeer donkere uiteinden en ook de staart is grijs. Wijfjes zijn vooral bruin maar hebben een geelbruine hals en kop.

Bruine kiekendieven zijn jagers die vaak boven rietvelden te zien zijn. Ze vliegen langzaam in golvende bewegingen op zoek naar prooien. In het voorjaar zijn dat vooral kuikens van watervogels, daar komt ook de de naam vandaan, een verbastering van kuikendief. Ook vogels die op land broeden zijn echter niet veilig, ze pakken daar niet alleen de kuikens maar bijvoorbeeld ook volwassen kieviten als ze kans krijgen.
Daarnaast eten ze ratten en muizen, mollen, reptielen, amphibiën en grote insecten.

In de vroege lente vormen zich koppels, bijna altijd slechts voor een enkel seizoen, alhoewel er ook koppels zijn die wel jaren samen blijven. Een koppel is eigenlijk niet het goede woord, heel vaak is er 1 man met 2 wijfjes in een territorium. Beide wijfjes worden bevrucht en kunnen jongen grootbrengen.

Deze fraaie rovers broeden in het riet, in een groot en stevig nest vlak boven de oever of het water brengen ze gemiddeld 4 of 5 jongen groot. Er zijn ook nesten gezien met wel 8 eieren, dit schijnt te maken te hebben met de aanwezigheid van een zeer groot voedselaanbod. Hierbij moeten de vogels een soort vooruitziende blik hebben, want hun eieren moeten ongeveer een maand bebroed worden, waar bijna al hun prooidieren veel korter broeden. Ze "weten" dus kennelijk dat er voldoende forse jonge prooidieren zijn als hun eigen jongen geboren worden.
Niet echt een leuk gezicht maar indrukwekkend is het wel als een koppel met jongen in het nest op voedseljacht gaat. Ze vliegen dan heel laag over het water en het riet en met zo te zien het grootste gemak plukken ze jonge meerkoeten, wilde eenden en alles wat er aan ukken rondzwemt uit het water. Binnen een half uur zag ik een keer zo zeker 12 prooien naar het nest gebracht worden. De jonge kiekendieven vliegen zelf uit als ze ruim 6 weken oud zijn. Zij worden dan nog een of twee weken bijgevoerd door de ouders en jagen zelf vooral op kleine prooien zoals muizen en insecten.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.