allevogels


advertentieruimte

Bucephala clangula

Brilduiker - Bucephala clangula - Common Goldeneye

De brilduiker is een eendensoort waarbij het verschil tussen woerd en eend nogal duidelijk zichtbaar is, seksueel dimorf heet dat. Het mannetje is zwart met wit en heeft een donkergroene glans op de kop, de eend is bruin met grijs. Het is een forse maar wel compact gevormde eend, de lichaamslengte is rond de 45 cm.
Er worden twee ondersoorten onderscheiden, de nominaatvorm, die leeft in het noorden van Europa en Azië en de Bucephala clangula americana: deze leeft in en rond Noord-Amerika.

Het is een soort die met opvallend veel soorten kan kruisen, zo zijn er hybrides bekend met zijn directe verwant de IJslandse brilduiker, maar ook met de middelste en de grote zaagbek, met het nonnetje, kuifzaagbek, grote zee-eend, carolina-eend, wilde eend, zomertaling, tafeleend, witoogeend, kuifeend en de topper.

Brilduikers leven vaak in groepen langs kusten, op grote rivieren en in meren. Ze houden van koud en helder water. Ze eten hoofdzakelijk dierlijk voedsel, ze duiken naar schaal- en schelpdieren als garnalen, kreeften en krabben, maar eten ook mosselen, inktvissen, vissen, wormen en allerlei waterinsecten. Af en toe eten ze ook waterplanten.

Deze eenden broeden in holtes in bomen, ze bedekken de bodem van de holte met met houtsnippers of schors en werken dit af met een laag van hun eigen dons. Een legsel bestaat gemiddeld uit 11 lichtgroene eieren, maar ook meer komt voor. Als er weinig geschikte holtes zijn, leggen soms meerdere eenden hun eieren in hetzelfde nest.
De incubatietijd is rond de 30 dagen en alleen de eend broedt, de woerden bemoeien zich daar niet mee. Als een broedende eend van het nest gaat om te eten of om zich te ontlasten, legt ze een laag dons over de eieren om afkoeling te voorkomen.

De kuikens springen al het nest uit als ze net 2 dagen oud zijn, amper opgedroogd maken ze dus al meteen een forse sprong. Nesten zitten vaak vele meters boven de grond, het dons en de vetlaag beschermen de kuikens bij het neerkomen. Moedereend leidt de jongen naar het water en daar beschermt ze ze tot ze zelfstandig zijn. De kuikens eten wel direct zelf, de eerste dagen vooral wormen en kleine insecten. Pas na twee maanden kunnen ze vliegen, dan moeten ze zich verder zelf redden.

Met wat geluk kunt u deze fraaie eenden ook in Nederland zien, vooral rond de wadden en aan de Zeeuwse kust worden er elk jaar meerdere waargenomen.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.