allevogels


advertentieruimte

Boomvalk

Boomvalk - Falco subbuteo - Eurasian hobby

De boomvalk is een van de 39 soorten binnen het geslacht Falco. Hij is verwant aan o.a. de torenvalk en de slechtvalk. Ook de boomvalk is al beschreven in 1758 door Linnaeus en tegenwoordig worden er 2 ondersoorten erkend, de Falco subbuteo subbuteo en de Falco subbuteo streichi.

Deze valk heeft een zeer groot leefgebied, hij komt voor in geheel Europa en in groot deel van zuidelijk Azië. De ondersoort streichi leeft het meest oostelijk, de nominaatvorm komt ook in Nederland voor, als zijn broedgevallen helaas zeldzaam de laatste jaren.

De boomvalk is een valk van rond de 35 cm groot en hij is zeer snel en behendig. Dat moet ook wel want zijn voornaamste prooien zijn ook bepaald niet langzaam. Hij namelijk vooral grote vliegende insecten, waarvan libellen wel zijn favoriete prooi vormen. Hij vangt de prooien met zijn klauwen en brengt ze al vliegend naar zijn bek, hij eet veel prooien al vliegend op. Naast insecten eet hij ook regelmatig kleine vogels, hij is zo snel dat hij zelfs zwaluwen in de vlucht kan slaan.

Broeden doen boomvalken in verlaten, maar liefst verse, nesten van grote vogels als ekster, kraai of kauw. Een legsel bestaat gewoonlijk uit 4 witte eieren en beide ouders broeden deze in ruim 4 weken uit. Ook de verzorging van de jongen wordt samen gedaan, waarbij de man wel iets meer als voedselhaler optreedt, het wijfje blijft wat dichter bij het nest.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.