allevogels


advertentieruimte

Lonchura pallida

Bleekkopnon - Lonchura pallida - Pale-headed Munia

De bleekkopnon is een van de soorten nonnen die voorkomen op de verschillende Indonesische eilanden. Deze fraaie vogeltjes werden voor het eerst beschreven door Alfred Russel Wallace in 1864. Hij noemde de soort Munia pallida, wat later gewijzigd is in Lonchura pallida. Een deel van de autoriteiten op het gebied van nomencultuur erkent één ondersoort, de Lonchura pallida subcastanea, deze zou iets donker van kleur zijn.

Dat naamgeving van vogels een ingewikkelde materie is, bewijst wel het aantal Engelstalige namen dat aan dit vogeltje al gegeven is; Pale-headed Mannikin, Pale-headed Nun, Pallid Munia, Pallid Mannikin, Pallid Finch, Pale Munia, Sunda Munia, Celebes Munia. In Nederland wordt de bleekkopnon soms ten onrechte aangeduid met grijskopnon, dit is echt een andere soort, de Lonchura caniceps.

Het geslachtsverschil bij bleekkopnonnen is voor de mens niet gemakkelijk te zien, soms wordt gezegd dat mannetjes een lichtere kopkleur hebben, maar dit is zeker niet altijd zo. Er zijn ook poppen met een heel lichte kop. Beide geslachten zijn rond de 11 cm groot, zodat ook dat geen duidelijkheid schept. Wel kan het gezien worden aan de zang. Gezien, want hoorbaar is deze nauwelijks. Alleen de mannen zingen, dat is te zien aan de aanhoudend trillende keelveertjes, popjes stoten alleen losse, korte klanken uit.

In het wild leven deze nonnen op grote grasvlakten met wat lage begroeiing, ook komen ze vaak voor in grote riet- en rijstvelden. Ze eten vooral graszaden, maar ook rijst en kleine insecten. Ze eten de zaden direct van de halmen maar scharrelen ook vaak op de grond naar afgevallen zaad.

In het wild leven deze vogeltjes vaak in grote groepen, ook vaak gemengd met andere nonnensoorten. Toch komen er niet vaak bastaarden voor, de vogels blijven hun eigen soort trouw. In groepen is er meestal een dominant koppel dat mag broeden, de andere vogels fungeren dan als beschermers. In één of twee dagen wordt een nestje gebouwd en het leggen kan beginnen. Een legsel kan bestaan uit wel 6 eieren. Nonnen zijn zeer goede ouders, ze broeden om beurten en een legselwordt praktisch nooit alleen gelaten. De eitjes komen uit na 12 of 13 dagen en ook dan tonen de nonnen zich perfecte verzorgers.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.