allevogels


advertentieruimte

Urocolius macrourus

Blauwnekmuisvogel - Urocolius macrourus - Blue-naped Mousebird

De Blauwnekmuisvogel is al in 1758 beschreven door Linnaeus. Tegenwoordig worden er 6 ondersoorten erkend:

  • Urocolius macrourus macrourus
  • Urocolius macrourus laeneni
  • Urocolius macrourus pulcher
  • Urocolius macrourus abyssinicus
  • Urocolius macrourus griseogularis
  • Urocolius macrourus massaicus
De blauwnekmuisvogel komt voor in Centraal-Afrika, grofweg van Mauretanië en Senegal aan de westkust tot Somalië en Tanzania aan de oostkust. Ze leven in droge gebieden in niet al te dichte bossen.

Hij is rond de 35 cm groot en zeer beweeglijk. Ze lijken wel wat op muizen met hun zachte, op haren lijkende, grijze en bruine veren, en door hun gewoonte door bomen en struiken te kruipen op zoek naar alles wat eetbaar is.

Blauwnekmuisvogels eten vooral fruit, maar ook knoppen en jonge scheuten. Ze gebruiken hun poten als klauwtjes, ook weer net als muizen.
Ze kunnen echter ook heel goed vliegen, met hun lange dunne staarten is dat een zeer fraai gezicht.

Muisvogels zijn zeer sociale vogels, ze leven in groepen en doen zo'n beetje alles samen. Ze worden vaak op de grond gezien waar ze een zandbad nemen, ook is waargenomen dat ze aarde eten, vermoedelijk halen ze hier mineralen uit.
Ze slapen als een hangende opgerolde bal veren, vaak tegen elkaar aan om elkaar warm te houden. In tegenstelling van wat veel mensen denken, ook in Afrika kunnen de nachten zeer koud zijn.

Blauwnekmuisvogels bouwen grote nesten van plantaardig materiaal. Vaak slepen ze grote slierten nestmateriaal de boom in, soms zo groot dat ze er erg veel moeite mee hebben. Waar veel vogelsoorten of monogaan of polygaam zijn, komt dit bij deze vogels beide voor. Soms vormen zich koppels, veel vaker vormen zich kleine "broedgroepjes". Meerdere poppen paren met verschillende mannetjes en leggen hun eieren in hetzelfde nest. Ze broeden om beurten en met de hele groep voeren ze de broedende vogel en 14 dagen later de jongen. De jongen groeien snel en vliegen uit als ze net 18 dagen oud zijn.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.