allevogels


advertentieruimte

Anastomus lamelligerus

Afrikaanse Gaper - Anastomus lamelligerus - African Openbill

De Afrikaanse gaper wordt ook wel Openbek ooievaar genoemd en is voor het eerst wetenschappelijk beschreven in 1823 door de Nederlandse vogelkenner Coenraad Jacob Temminck. Deze ooievaar uit het geslacht Anastomus is sterk verwant aan de Indische gaper, Anastomus oscitans. In 1880 ontdekte de Fransman Alphonse Milne-Edwards dat er ook nog een ondersoort van de Afrikaanse bestond, die leefde op Madagaskar. Deze werd dan ook Anastomus lamelligerus madagascariensis genoemd.

De soort komt in bijna geheel Afrika in grote aantallen voor, alleen in de meest noordelijke landen maar sporadisch. Ondanks een behoorlijke afname van het aantal, heeft de soort gelukkig nog niet de status van bedreigd.
Mannetjes van deze ooievaar worden rond de 95 cm groot, vrouwtjes ongeveer 80 cm. Het zijn bijna watervogels, ze verblijven bijna continue in de buurt van water. Daar zoeken ze ook hun voedsel, dat voor een groot deel bestaat uit slakken en schaal- en schelpdieren. Daarnaast eten ze vis, kikkers en salamanders en grote waterinsecten.

De broedtijd valt samen met de regentijd in hun habitat, de tijd dat er veel voedsel is, met name waterslakken. Het zijn echte koloniebroeders, dicht bij elkaar en vaak samen met andere soorten ooievaars. De vogels baltsen uitgebreid, o.a. met geklepper van snavels en buigende bewegingen proberen ze indruk op elkaar te maken.
Afrikaanse gapers nestelen in bomen en dichte struiken, bijna altijd boven het water, en het nest bestaat uit een stevig platform van ongeveer een halve meter groot, gemaakt van takken en plantenstengels.
Een legsel bestaat gewoonlijk uit 4 eieren, die beide ouders in vier weken uitbroeden. De jongen vliegen uit als ze 8 weken oud zijn.

Terug naar boven


Copyright Allevogels.nl
Overname van foto's en/of artikelen is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de beheerder van allevogels.nl. De copyright-rechten blijven te allen tijde bij de oorspronkelijke auteur cq fotograaf, geheel in overeenstemming met de Wet.